Nummer: 122 B
Koordinat: riskområde oexploderad ammunition
By: Bohult

122:B. "Väderkvarn"

Militärt riktmärke med observationsbunker undertill.