Nummer: 122
Koordinat: riskområde oexploderad ammunition
By: Bohult

Nämndemannens källare