Nummer: 140
Koordinat: riskområde oexploderad ammunition
By: Bohult

140. Backstugan 27/240 Bohult 1:10

Sist boende: M. Magnusson

Ordförklaringar

Backstuga. Beboddes ofta av gamla och/eller fattiga människor. Många tjänstgjorde som "pensionärsbostad" för gamla föräldrar, pensionerade trotjänare eller socknens fattighjon. Dessa personer kallades backstugusittare.