Nummer: 142
Koordinat: riskområde oexploderad ammunition
By: Boglös

142. Södra Boglös (rota) Boglös 1:5

Sist boende: Gusten Andersson