Nummer: 146
Koordinat: riskområde oexploderad ammunition
By: Boglös

146. Tegelbruket Haga Boglös 1:4

Sist boende: Carl August Svensson