Nummer: 148
Koordinat: riskområde oexploderad ammunition
By: Boglös

148. Soldattorp Mansbo Axelsro Boglös 1:2-8,2

Sist boende: Peter Mann/J.J Nord

Ordförklaringar

Soldattorp. Ett soldattorp, även kallat knekttorp eller (soldat)boställe är i Sverige och Finland ett torp som byggts åt och användes av en indelt soldat.