Nummer: 183
Koordinat: Saknas
By: Fastorp

183. Backstuga, bakom handlarns Fastorp 1:3


Ordförklaringar

Backstuga. Beboddes ofta av gamla och/eller fattiga människor. Många tjänstgjorde som "pensionärsbostad" för gamla föräldrar, pensionerade trotjänare eller socknens fattighjon. Dessa personer kallades backstugusittare.