Nummer: 185 B
Koordinat: 57,25,47 N 14,8,24 Ö
By: Moliden

185:B. S Moliden backstuga Moliden 1:20

Sist boende: Frans Karlsson

Ordförklaringar

Backstuga. Beboddes ofta av gamla och/eller fattiga människor. Många tjänstgjorde som "pensionärsbostad" för gamla föräldrar, pensionerade trotjänare eller socknens fattighjon. Dessa personer kallades backstugusittare.