Nummer: 219
Koordinat: 57,25,21 N 14,8,3 Ö
By: Stora Hässlehult

219. Svenale S Hässlehult 1:2-3

Sist boende. Svensson

Ordförklaringar

Backstuga. Beboddes ofta av gamla och/eller fattiga människor. Många tjänstgjorde som "pensionärsbostad" för gamla föräldrar, pensionerade trotjänare eller socknens fattighjon. Dessa personer kallades backstugusittare.