Nummer: 224
Koordinat: 57,25,25 N 14,7,40 Ö
By: Lilla Hässlehult

224. Backstuga, Lyckås L. Hässlehult 1:13


Ordförklaringar

Backstuga. Beboddes ofta av gamla och/eller fattiga människor. Många tjänstgjorde som "pensionärsbostad" för gamla föräldrar, pensionerade trotjänare eller socknens fattighjon. Dessa personer kallades backstugusittare.