Nummer: 224 B
Koordinat: 57,24,43 N 14,7,36 Ö
By: Lilla Hässlehult

224:B. Backstuga, Glahytt L. Hässlehult 1:8-2

Sist boende: Lisa Johannesdotter

Ordförklaringar

Backstuga. Beboddes ofta av gamla och/eller fattiga människor. Många tjänstgjorde som "pensionärsbostad" för gamla föräldrar, pensionerade trotjänare eller socknens fattighjon. Dessa personer kallades backstugusittare.