Nummer: 226
Koordinat: 57,25,11 N 14,7,51 Ö
By: Stora Löffällan

226. Soldattorp nr 77 S. Löffällan 1:19

Sist boende: Jarl

Ordförklaringar

Soldattorp. Ett soldattorp, även kallat knekttorp eller (soldat)boställe är i Sverige och Finland ett torp som byggts åt och användes av en indelt soldat.