Nummer: 228
Koordinat: 57,25,7 N 14,7,50 Ö
By: Lilla Löffällan

228. Soldattorp Jarls L. Löffällan 1:4-4

Sisy boende: Jarl

Ordförklaringar

Soldattorp. Ett soldattorp, även kallat knekttorp eller (soldat)boställe är i Sverige och Finland ett torp som byggts åt och användes av en indelt soldat.