Nummer: 240
Koordinat: 57,24,19 N 14,8,17 Ö
By: Hultsgärde

240. Lundbergs backstuga Hultsgärde 1:12

Sist boende: Johannes Lundberg

Ordförklaringar

Backstuga. Beboddes ofta av gamla och/eller fattiga människor. Många tjänstgjorde som "pensionärsbostad" för gamla föräldrar, pensionerade trotjänare eller socknens fattighjon. Dessa personer kallades backstugusittare.