Nummer: 245
Koordinat: 57,24,49 N 14,9,31 Ö
By: Norra Linneryd

245. Gamla Bolsbäcken N Linneryd 1:1

Sist boende: Johnsson

Ordförklaringar

Soldattorp. Ett soldattorp, även kallat knekttorp eller (soldat)boställe är i Sverige och Finland ett torp som byggts åt och användes av en indelt soldat.