Nummer: 247 C
Koordinat: 57,24,31 N 14,8,51 Ö
By: Norra Linneryd

247:C. Fattigsädesmagasin N Linneryd


Ordförklaringar

Fattigsädesmagasin. Fanns i början av 1800 –talet. Syftet var att alla lade in säd här. Helt i enlighet om storleken på sina marker, den som hade mycket fick lägga in mer osv. Pga stöldrisk var det ofta galler för fönster. Denna säd delades ut till den fattige, eller den som av missväxt blev utan.