Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Fakturor från Vaggeryds kommun

Avgifter, regler och abonnemang

Hantering av hushållsavfall i vår kommun finansieras helt utifrån en lokal renhållningstaxa där du som kund betalar en avgift för sophämtning och övrig avfallshantering.

Fakturering

Vi skickar fakturorna kvartalsvis. Både sop- och slamtömning faktureras i efterskott, när tömningen har skett.

Fritidshus med endast sommartömning får en årsfaktura i början på januari.

Sophämtningsavgifter

Renhållningsavgiften består av tre delar; grundavgift, tömningsavgift och rörlig avgift.

Grundavgiften betalas av alla oavsett om man har dispens för sophämtning. Den ska täcka kommunens gemensamma kostnader för avfallshantering till exempel återvinningscentralen, grovsopinsamlingen och administration.

Tömningsavgiften är baserad på kärlstorlek och hur ofta man har tömning av hushållssoporna.

Den rörliga avgiften är baserad på antalet kilo hushållssopor kärlet innehåller vid tömningen och den kan du själv påverka genom att återvinna och sortera ditt avfall och även genom att exempelvis kompostera.

Varannan vecka 26 tömningar per år

 Avgift i kr

190 l

240 l

370 l

660 l

Grundavgift

591

591

1453

2605

Tömningsavgift (fast)

533

660

1043

2361

Totalt

1124

1251

2496

4966

Per kg

1,98

1,98

1,98

1,98

 

Var fjärde vecka 13 tömningar per år

Avgift i kr

190 l

240 l

Grundavgift

591

591

Tömningsavgift (fast)

213

336

Totalt

804

927

Per kg

1,98

1,98

 

Fritidshus/sommartömning 11 gånger

Avgift i kr

190 l

240 l

Grundavgift

394

394

Tömningsavgift (fast)

435

515

Totalt

829

909

Per kg

1,98

1,98

 

Övriga avgifter

 Avser

Avgift

Extrahämtning av sopor

149 kr

Extra säck vid ordinarie hämtning

46 kr

Byte av kärlstorlek

301 kr

 

Dispenser och avvikelser

Under vissa förutsättningar kan du få kortare eller längre hämtningsintervall för hushållssopor.

  • Vill du ha tömning endast var fjärde vecka krävs att du komposterar matavfall och att du anmäler detta till Miljö- och byggförvaltningen.
  • Man kan också få ett tillfälligt uppehåll i sophämtningen om man är borta en längre tid.
  • När det gäller att dela på en soptunna så är det tekniska kontoret som beviljar detta. Se särskild blankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Slamtömningsavgifter

Slamtaxor‌

Taxa

 < 5m³

Brunn deltömning (standard)

1000 kr

Brunn heltömning

1193 kr

Tömning av tank (planerad rutt)

1280 kr

Tillägg för över 5m³/m³

326 kr

Extratömning brunn

1313 kr

Extratömning tank

1385kr

Akut tömning (brunn/tank) inom ordinarie arbetstid

1818 kr

Akut tömning brunn/tank) efter ordinarie arbetstid

3780 kr

BDT (bad/tvätt/dusch) vid slamtömning och inom samma slangradie

554 kr

BDT budning

945 kr

Tillägg för slang >10-20m

140 kr

Tillägg för slang > 21-50 m

279 kr

Bomkörningsavgift

483 kr

Tilläggsavgift för tungt lock, framgrävning av brunnslock

579 kr

Tömning av fettavskiljare per gång

1216 kr

Omhändertagandet av matfettsavfall per m³

1043 kr

Tilläggsavgift för specialfordon

1158 kr

 

‌Tömning av engångsbehållare för latrin

Avgift

antal gånger

9 630 kr

26 ggr (helår)

3 611 kr

11 ggr (sommarabonnemang)

 

Fakturorna från VA och avfall

Från 1 januari 2018 kommer VA-fakturan från Vaggeryds energi och avfallsfakturan från SÅM Samverkan Återvinning Miljö.

Hur läser jag fakturan?

Fakturan består av flera delar beroende på vilka tjänster du har. På framsidan står de olika delarna och den summan som du ska betala. På baksidan av fakturan finns alla delarna, hur mycket du har förbrukat vatten samt vad kostnaden per tjänst är.

Hur betalar jag fakturan?

Det finns flera sätt att betala fakturor på. Vaggeryds kommun arbetar ständigt med att hitta enkla och smidiga lösningar för dig som kund. En viktig del i vårt arbete är att få ner antalet pappersfakturor som vi skickar varje år.

E-faktura

Det enklaste och mest miljövänliga sätt att betala din faktura gör du om du anmäler dig till e-faktura via din internetbank. E-faktura betyder att vi skapar en elektronisk faktura som vi skickar till din internetbank. Du får ett meddelande om att fakturan har kommit och går då in och godkänner den för betalning. Tidigare fakturor sparas i ett arkiv som du kan nå när du är inloggad på din internetbank. Med E-fakturor sparar vi på miljön också!

Autogiro

Anmäler du dig till autogiro betyder det att det belopp du ska betala dras från ditt konto per automatik på förfallodagen. Du får hem en pappersfaktura på det aktuella beloppet där betalningstalongen är makulerad. Detta är det bästa sättet för att slippa missa en betalning. Det enda du behöver tänka på är att det ska finnas tillräckligt med pengar på ditt konto vid förfallodagen.

Pappersfaktura

Du får en faktura per post som ska vara betald senast den sista i den månad som fakturan är utskriven.

Hur ofta får jag min faktura?

Från SÅM kommer fakturan en gång per kvartal. Från Vaggeryds Energi AB kommer fakturan en gång i månaden.

Vad händer om jag inte betalar i tid?

Skulle du av någon anledning missa att betala en faktura så händer detta:

Påminnelse

Efter sju dagar från förfallodagen får du en påminnelse. Den ska vara betald inom sju dagar. Dessutom kommer vi att lägga på en påminnelseavgift på 60 kronor på nästkommande faktura.

Första åtgärd

Skulle påminnelsen också förfalla skickar vi dem som endast har avfall/slam direkt till inkasso.Till dem som har både avfall och kommunalt vatten och avlopp  varnar vi om avstängning av vattentillförseln till fastigheten. Båda åtgärderna innebär extra kostnader för kunden.

Avstängning av vattentillförseln

Behöver ärendet gå så långt som till avstängning så tillkommer en kostnad på
1 050 kronor i av- och påkopplingsavgift, samt ska alla förfallna obetalda fakturor på abonnemanget vara betalda för att vattnet ska kopplas på igen.

Om du har flyttat?

Skulle du ha flyttat ifrån anläggningen så skickar vi en påminnelse . Betalas inte den  går skulden vidare för indrivning via ett inkassoföretag.

Flyttanmälan/uppsägning av abonnemang

När du har sålt din fastighet är du som säljare ansvarig för att göra en flyttanmälan till oss. Vi får inte automatiska adressändringar till oss.

Anmälningsblanketten finns på vår hemsida under blanketter. Du kan även ringa eller mejla till vår kundtjänst för att anmäla flytt. Vi behöver veta överlåtelsedatum, din nya adress för sluträkning, samt namn och personnummer på nya abonnemangsinnehavaren/köparen.

Uthyrning av fastigheten

I renhållningsordningen regleras att fastighetsägaren ska betala avgifter renhållning (avfall och slam). Vill du att hyresgästen står för abonnemanget kan du beställa en blankett från oss där du godkänner att hyresgästen får stå som fakturamottagare men om hyresgästen inte sköter sina åtaganden enligt ovan är du ansvarig gentemot Vaggeryds kommun.

Billigare avgift genom att sortera

Osorterat avfall

Allra dyrast  blir det när du blandar matavfall, brännbara hushållssopor och förpackningar av olika slag i samma påse eftersom kärlet vägs vid sophämtning . Du betalar dessutom en extra gång för alla förpackningar du slänger i ditt kärl eftersom du redan engång har betalat för dem vid köp av produkter.

Sortera ut förpackningar 

Om du sorterar ut alla förpackningar, glas, tidningar och lämnar till återvinningsstationerna som sköts av FTI (Förpacknings- och tidningsinsamling) blir det endast mindre mängd brännbart hushållsavfall kvar.  Du får därmed färre kilon att betala och gör en tjänst för miljön.

Använda varmkompost

Utöver att du sorterar ut alla förpackningar, kan du även sortera ut ditt matavfall och lägga i en funktionell varmkompostbehållare på din tomt.  Det innebär att du har minsta antal kilon i ditt sopkärl och kan dessutom ansöka om 4-veckors tömningsintervall vilket är något billigare. Du står själv för skötsel och utrustning.  Att du komposterar måste du anmäla till kommunens miljökontor på en särskild blankett.

Renhållningsordning med avfallsplan

Alla kommuner ska enligt miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2011:927) ta fram en renhållningsordning med avfallsplanPDF samt lokala föreskrifter och taxor. I renhållningsordningen finns regler för avfallshanteringen i kommunen.

I renhållningsordningen fastställs vem som ansvarar för vad, hur avfall ska sorteras, förvaras och insamlas samt om undantag och dispenser. Som en bilaga till renhållningsordningen finns en sorteringsguide för hushåll och företag. I renhållningsordningen ingår även kommunens avfallsplan som redovisar "kommunens mål och strategier för att uppnå en långsiktigt hållbar avfallshantering".

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2018-02-21

Sidansvarig:

Jonatan Rosenquist

Kontakt

Växel: 0370-67 80 00
E-post:
info@vaggeryd.se
Adress:
Box 43, 568 21 Skillingaryd
Besök:
Kommunhuset Skillingehus, Bangårdsgatan 2, Skillingarydlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fler kontaktuppgifter

Org.nr: 212000 - 0522

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision