Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Slambil tömmer brunn

Slam- och latrintömning

Slamtömning av både slambrunnar och slutna tankar sköts av Ohlssons AB. Insamling av latrinbehållare av engångstyp sker i samband med sophämtning som sköts av Sandahlsbolagen AB

Tömning av slam

Tömningen beställer du genom tekniska kontorets kundtjänst.

  • Tömning sker mellan klockan 06.00-17.00.
  • Budad och extra slamtömning ska utföras inom en vecka från beställningen.
  • En akut (jour)tömning sker inom 24 timmar.

Slamavskiljare (brunn)

Har du en enskild avloppsanläggning behöver du normalt tömma slambrunnen en gång per år. Tömning sker numera som deltömningöppnas i nytt fönster med en tvåfacksbil. Vid en deltömning tas endast slamfasen i brunnen bort medan vattenfasen lämnas. Det finns två skäl till detta. Dels behåller brunnen sin funktion, då brunnens bakteriekultur blir kvar. Den är viktig för brunnens renade funktion. Med deltömning sparar man också på transporter och transporterar inte vatten i onödan. Detta är viktigt både ur miljösynpunkt och medverkar också till möjligheterna att hålla nere kostnaderna för Dig som kund. Du kan dock som kund alltid själv välja heltömning.  Deltömning gäller inte om du redan har ett abonnemang för heltömning.

Sluten tank

 Töms alltid med heltömning (torrsugning).

Viktigt med märkning av brunn och tank

Markera anläggningen tydligt så att chauffören lätt hittar den. Använd gärna den röda aviseringsflaggan fäst på en pinne. Har du låst bom vid din fastighet kan du skaffa kodlås och lämna koden till oss så att du slipper ordna med öppningen.

Skötsel och underhåll

Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens skötsel och underhåll.  Anslutning för slang ska vara av typ som godkänts av SÅM. Avståndet mellan uppställningsplats för slamsugningsfordon och anläggningen bör vara så kort som möjligt och bör inte överstiga 20 meter. Anläggningens botten bör inte ligga lägre än fem meter under fordonets uppställningsplats.

Egen sugslang vid slamtömning

Fastighetsägare som har en avloppsanläggning som ligger längre än 20m från slambilens närmaste uppställningsplats kan undvika slangdragningstillägg genom att köpa och lägga ut en egen sugslang när det är dags för slamtömning.

Slangen går att köpa både som färdigmonterad och i lösa delar. Det går bra att handla från lokala företag och även internetbutiker.

Det som behövs är:

  • Tre tums vakuumbeständig sugslang som når mellan slambilens uppställningsplats och avloppsanläggningen.
  • Snabbkoppling modell 42 hankoppling med slangsockel 75mm.
  • Snabbkoppling modell 42 honkoppling med slangsockel 75mm
  • Två slangklämmor.
  • Det går även att köpa till lock som sätts på slangändarna när slangen inte används.

Lägg ut slangen mellan din avloppsanläggning och slambilens uppställningsplats när slamtömningen har aviserats. Honkopplingen ska vara vänd mot slambilen.

När slamtömningen är utförd lämnar chauffören en lapp och då kan slangen rullas ihop och förvaras under exempelvis en presenning till nästa tömningstillfälle. Slangen bör skyddas från direkt solljus när den förvaras.

Vägen

Minsta vägbredd ska vara tre meter. Den ska ha bärighet för fordon som väger 26 ton. Vägen till fastigheten ska vara röjd till en bredd av 3,5 meter och en höjd av 3,5 meter. Vintertid när det är snö ska vägen till fastigheten vara plogad och vägen till brunnen alltid vara fri från hinder t.ex. snö, jord, buskar, redskap, prydnadssaker med mera.

Det ska finnas möjlighet att vända för fordonet. Tänk på att 30-40cm gräs eller 70-80cm hallonbuskar gömmer brunnen väl.

Bild på slambil och hur bredd vägen ska vara

Lock

Stora, tunga lock som kan skjutas åt sidan utan att lyftas får väga max 35kg. Ett riktmärke kan vara att lock som är 60 cm i diameter eller mindre oftast klarar denna viktgräns. Behöver locket lyftas ska det inte väga mer än 15 kg och bör då av säkerhetsskäl utrustas med anordning som försvårar för barn att öppna locket.

Locket får inte vara övertäckt men fastighetsägaren är skyldig att se till att det inte finns risk för djur eller människor att falla ner i brunnen.

Djur

Djur ska vara inlåsta eller placerade på annan plats så att de inte stör tömningen.

Efter tömningen

För att slamanläggningen ska fungera måste du som fastighetsägare fylla den med vatten upp till utloppsröret direkt efter slamtömning.

Dispenser

Dispenser om tömningsintervall kan medges av miljö- och byggnämnden.

Latrintömning

Latrinbehållare av engångstyp får användas inom kommunen och de beställs av tekniska kontorets kundtjänst.

Nya behållare avlämnas vid fastighetsgräns. Använda behållare ska fastighetsinnehavaren försluta och ställa fram så nära hämtningsfordonets uppställningsplats som möjligt. Vid årsbostäder hämtas latrin var 14:e dag. Hämtning från fritidsbostäder sker var 14:e dag under perioden maj-september. Obs! Annat än latrin får ej lämnas i latrinbehållaren.

plastbehållare för latrininsamling
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2018-01-10

Sidansvarig:

Teo Magnusson Bejving

Kontakt

Växel: 0370-67 80 00
E-post:
info@vaggeryd.se
Adress:
Box 43, 568 21 Skillingaryd
Besök:
Kommunhuset Skillingehus, Bangårdsgatan 2, Skillingarydlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fler kontaktuppgifter

Org.nr: 212000 - 0522

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision