Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Miljöskydd

Mycket av det vi människor gör påverkar vår miljö. Miljöskydd handlar om att trygga och förbättra den yttre miljön. På dessa sidor vill vi ge både hushåll och företag vägledning om miljöfrågor.

Miljö- och byggnämnden är en tillsynsmyndighet och det innebär att nämnden på olika sätt ska se till att reglerna i miljöbalken och annan miljölagstiftning följs. Miljöbalkens regler gäller för alla som på något sätt kan påverka människors hälsa eller miljön, det spelar ingen roll om det är fråga om ett företag eller en privatperson.

Miljö- och byggförvaltningen gör inspektioner på industrier, jordbruk och andra verksamheter som kan vara miljöstörande. I tillsynen ingår också handläggning av anmälningar, tillstånd och klagomål. Vid akuta utsläpp och sanering av föroreningar i mark och vatten är miljö- och byggförvaltningen ofta på plats och stöttar räddningstjänsten i saneringsarbetet.

Om du har frågor om vilka regler som gäller eller om du vill anmäla saker du misstänker påverkar miljön kan du kontakta oss på miljö- och byggförvaltningen.

Enligt miljöbalken ska vår tillsyn delvis finansieras genom avgifter. Därför tar vi ut en tillsynsavgift för vårt arbete, enligt taxan som bestämts av Kommunfullmäktige.

Miljöbalkens hänsynsregler

Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd är skyldiga att följa miljöbalkens hänsynsregler. I hänsynsreglerna, som finns i miljöbalkens andra kapitel, ställs bland annat krav på kunskap, skyddsåtgärder och försiktighetsmått, val av kemiska produkter och att bästa möjliga teknik används. Hänsynsreglerna ska följas för att minska och förebygga skador och olägenheter för människors hälsa och miljön.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast granskad:

2016-10-12

Sidansvarig:

Lina Larsson

Kontakt

Växel: 0370-67 80 00
E-post:
info@vaggeryd.se
Adress:
Box 43, 568 21 Skillingaryd
Besök:
Kommunhuset Skillingehus, Bangårdsgatan 2, Skillingarydlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fler kontaktuppgifter

Org.nr: 212000 - 0522

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision