Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2017-01-03 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2017-01-03

planillustration

Detaljplan för del av kvarteret Tor, Vaggeryds tätort

Kvarteret Tor ligger i centrala Vaggeryd nära centrum, service och kommunikationer. Nu upprättar Vaggeryds kommun en detaljplan som ska möjliggöra bostadsbyggnation.

Miljö- och byggnämnden beslutade 2010-05-25 §94 att upprätta detaljplan för nytt bostadsområde på kvarteret Tor. Planområdet ligger mellan Ödestuguvägen, Storgatan och järnvägen. Syftet är att skapa möjligheter för VSBo:s bostadsbyggnation. Detaljplanen var ute på samråd under 2010 då även ett informationsmöte hölls. Sedan 2010 har utredningar gällande förorenad mark, saneringsåtgärder och upphandling av saneringsföretag pågått.

Granskningstiden pågår under sommaren mellan 2016-06-06 t.o.m. 2016-09-06.

Om ni har några synpunkter på granskningsförslaget ska de vara miljö och byggnämnden tillhanda senast 2016-09-06. Skicka dina synpunkter via e-post miljobygg@vaggeryd.se eller till:

Miljö- och byggnämnden, Vaggeryds kommun, Box 43, 568 21 Vaggeryd.

Frågor går bra att ställa via e-post till miljobygg@vaggeryd.se

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2017-01-03

Sidansvarig:

Hanna Grönlund

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision