Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2017-01-30 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2017-01-30

planillustration

Ny detaljplan för Gästgivaren 3 och 9 m.fl.

I centrala Skillingaryd föreslås ny detaljplan på kv. Gästgivaren. I kvarteret förslås olika boendeformer och trevliga utomhusmiljöer.

Kommunstyrelsen beslutade 2014-05-07 att ge miljö-och byggnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan för Gästgivaren 3 och 9 m.fl. Miljö- och bygg-nämnden beslutade 2016-05-31 att göra de ändringar som samrådsredogörelsen uppger och skicka ut rubricerad detaljplan för granskning.

Detaljplanen syftar till att upprätta ny detaljplan som utökar byggrätten samt ge möjligheter för olika ändamål som bostäder, handel eller olika typer av service. I gällande översiktsplan finns inte området omnämnt. Detaljplanen upprättas via utökat förfarande.

Detaljplanen är ute för granskning under tiden 2016-12-23 t.o.m. 2017-01-27.

Handlingarna  

Handlingarna finns tillgängliga på biblioteken i Vaggeryd respektive Skillingaryd, på miljö- och byggförvaltningen samt nedan.

Har du synpunkter på detaljplanen? Skicka dem skriftligen senast 2017-01-27 via e-post miljobygg@vaggeryd.se eller via post till:
Miljö och byggförvaltningen,
Box 43, 568 21 Skillingaryd.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2017-01-30

Sidansvarig:

Hanna Grönlund

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision