Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Publicerad: 2017-06-27

Bearbetad flygbild över Lagan genom Skillingaryd och Vaggeryd

Program för vattennära mötesplatser längs Lagan

Nu har du möjlighet att lämna dina förslag till programmet! Utifrån tekniska utskottets mål för 2016 "att utreda och samordna åtgärder för att synliggöra och förbättra tillgängligheten till vattendragen i Vaggeryds med hänsynstagande till natur och miljö" har tekniska kontoret under en tid arbetat med att ta fram ett program för hur detta skulle kunna genomföras.

Programmet bygger på kommunens vision 2020, översiktsplanen som antogs 2012, flera naturvärdesinventeringar som gjorts av området med mera. Under september kommer programmet att skickas ut på remiss till olika instanser.

Tekniska kontoret tar gärna emot allmänhetens synpunkter, tankar och idéer kring Lagan. Vilka områden och platser ser du som extra värdefulla idag? Vilka aktiviteter skulle du vilja uppleva med anknytning till Lagan? Saknar du någon grillplats eller plats för meditation? Lämna dina förslag i förslagslådan i receptionen Skillingehus eller mejla dem till tekniska@vaggeryd.se.

Senast den 31 augusti vill vi ha in dina förslag!

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast granskad:

2017-06-27

Sidansvarig:

Hans Göransson

Kontakt

Växel: 0370-67 80 00
E-post:
info@vaggeryd.se
Adress:
Box 43, 568 21 Skillingaryd
Besök:
Kommunhuset Skillingehus, Bangårdsgatan 2, Skillingarydlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Org.nr: 212000 - 0522

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision