Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Publicerad: 2017-10-09

Person sitter vid vatten

Remiss Utvecklings­program för vattennära mötesplatser längs Lagan

Utifrån tekniska utskottets mål att synlighetsgöra och tillgänglighets­förbättra områdena kring kommunens vattendrag har ett förslag till utvecklingsprogram för vattennära mötesplatser vid Lagan tagits fram och skickas nu på remiss.

Vaggeryds kommun har under några år arbetat aktivt med visions- och värdegrundsarbete för att öka kommunens attraktion hos både invånare, blivande invånare och besökare. Utvecklingsprogrammet för vattennära mötesplatser har tagits fram utifrån detta arbete med följande syften:

  • Öka attraktionskraften genom att skapa unika vattennära mötesplatser vid Lagan.
  • Skapa en samsyn för att bevara och stärka nätverket av natur och vattendrag i landskapet för fungerande livsmiljöer för växter, djur och människor (grön infrastruktur).
  • Skapa en samsyn för att bevara och ta fram kulturvärden från historiska miljöer.
  • Värdera och utveckla ekosystem och dess tjänster, samt skapa förutsättningar för upplevelser nu och i framtiden.

Ge dina synpunkter och förslag

Nu finns det möjlighet att lämna förslag på hur du vill utveckla platser och aktiviteter vid Lagan genom att lägga en lapp i den förslagslåda som finns i receptionen på kommunhuset, Skillingehus i Skillingaryd eller skicka in ditt förslag via e-post till tekiska kontoret, tekniska@vaggeryd.se.

Svar på remiss och förslag i förslagslådan vill vi ha in till tekniska utskottet senast den 6 oktober!

Kontaktuppgifter

E-post: tekniska@vaggeryd.se

Tekniska utskottets ordförande
Per Olof Toftgård
Mobilnummer: 070-568 39 25

Gatu- och parkchef
Hans Göransson
Telefon: 0370-67 81 47

Projektledare
Monica Johansson Grönkvist
Telefonn: 0370-67 80 14

Förvaltningssekreterare
Elisabeth Wigert
Telefon: 0370-67 81 12

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2017-10-09

Sidansvarig:

Simon Hjälmarö

Kontakt

Växel: 0370-67 80 00
E-post:
info@vaggeryd.se
Adress:
Box 43, 568 21 Skillingaryd
Besök:
Kommunhuset Skillingehus, Bangårdsgatan 2, Skillingarydlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fler kontaktuppgifter

Org.nr: 212000 - 0522

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision