Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2017-10-26 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2017-10-26

Dialog om utvecklingen av torget i Vaggeryd.

Förslag på utformning av Vaggeryds torg

Sedan ett par år tillbaka arbetar tekniska kontoret med att bygga om de centrala delarna av Vaggeryds centrum utifrån den idékatalog som tog fram under 2012.

Under tisdagen bjöd tekniska kontoret in till ett informationsmöte för att presentera förslaget för etapp 4 – ombyggnationen av torget i Vaggeryd.

Centrumarbetet började 2012 och under 2018 kommer den fjärde och sista etappen av projektet att genomföras, vilket är ombyggnationen Vaggeryds torg. Tekniska utskottet har haft samtal med handlare, fastighetsägare i centrala Vaggeryd samt invånare vid flera olika tillfällen. Utifrån de diskussionerna har vi arbetat fram ett förslag som vi presenterade idag, säger Per Olof Toftgård, ordförande i tekniska utskottet.

Förslag på utformning av Vaggeryds torg

Förslag på utformning av Vaggeryds torg.

Klicka för större bild.

Det kommer bli spännande att arbeta med utformningen av torget. Vi vill bland annat minska hastigheten på trafiken och det ska vara ett gångfartsområde, precis som det är idag. Sedan kommer vi att öppna upp så att det blir mer torglikt, berättar Hans Göransson, gatu- och parkchef på Vaggeryds kommun.

Vi har också som förslag att bygga ett glastak som man kan sitta under och att ha en plats med bilder som symboliserar Vaggeryds kommun – från förr till nu, säger Monica Johansson Grönkvist, planeringsingenjör på tekniska kontoret.

Hugo Rofors styrelsemedlem i Ungdomsrådet ser positivt på förslaget och utvecklingen av torget i Vaggeryd.

Jag tycker att förslaget ser bra ut och det möjliggör en mötesplats för alla. Vi i ungdomsrådet har kommit med ett par förslag. Bland annat ville vi ha en trafikdelare för att minska farten på bilarna och bänkar som man kan sitta på. Ombyggnationen medför också ett mer modern torg som jag tror kan locka ungdomar, vilket vi ser som positivt från ungdomsrådets sida, säger Hugo.

Hugo Rofors.

Hugo Rofors.

Tekniska utskottet kommer att fatta beslut om förslaget vid sammanträdet idag, den 24 oktober 2017.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2017-10-26

Sidansvarig:

Alija Bucuk

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision