Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Publicerad: 2018-06-14

Illustration grön infrastruktur.

Illustration: naturvårdsverket.

Medborgardialog om grönstrukturplanen

Grön infrastruktur är nätverk av natur som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter, djur och till människors välbefinnande. För att utveckla och ta tillvara på dessa värden arbetar vi med att ta fram en ny grönstrukturplan.

En grön­struktur­plan ger förslag på hur vattnet och de gröna värdena kan be­varas, för­bättras och ut­vecklas och är ett under­lag och en grund för samhälls­planeringen. Syftet med planen är att vi ska beskriva grönstrukturen på ett kommunövergripande sätt. I planen kommer vi bland annat att fokusera på grönstrukturens funktion gällande biologisk mångfald, ekosystemstjänster så som luft- och vattenrening samt pollinering men också dess sociala funktioner i samband med rekreation, återhämtning och friluftsliv, säger Hanna Grönlund, planarkitekt på Vaggeryds kommun.

Arbetsgruppen för projektet påbörjade sitt arbete i början av 2018 och målet är att grönstrukturplanen ska skickas ut på remiss i början av 2019.

Arbetet påbörjades i början av 2018 och nu har vi mål, strategier och inriktning färdigt. Nästa steg blir att arbeta med inventeringar och vi ska också göra en kartläggning över kommunen. Under projektperioden kommer vi även anordna publika evenemang och ha en digital medborgardialog, säger Madeleine Larsson, samordnare för miljöutveckling och projektresurs under året.

Digital medborgardialog

Under maj-augusti 2018 kommer vi att genomföra en digital medborgardialog för att ta reda på vad som är viktigt för kommuninvånarna när det gäller tätorternas parker och grönområden. Medborgardialogen ett underlag för det fortsatta arbetet med grönstrukturplanen.

Delta i medborgardialogen om grönstrukturplanenlänk till annan webbplats »

Vad är grön infrastruktur?

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2018-06-14

Sidansvarig:

Alija Bucuk

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision