Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Lokalisering kv. Svensbygget

Ändring av stadsplan för Götaforsområdet avseende upphävande av tomtindelning för kv. Svensbygget.

Syftet med planen är att upphäva tomtindelningarna inom kv. Svensbygget. Förslaget innebär att tomtindelningarna inom fastigheterna på kv. Svensbygget upphävs och att fastighetsägarna kan ansöka om ändring av gränserna hos lantmäteriet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav enligt protokoll 2017-12-06 § 247 beslut att upprätta samrådshandling för att upphäva tomtindelningarna på kv. Svensbygget, Vaggeryds kommun, samt att skicka ut den för samråd. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände samrådsredogörelsen och tog beslut om att skicka ut detaljplanen för granskning enligt protokoll 2018-05-16 § 147.

Upphävandet av tomtindelningen innebär ingen ändring i vare sig fastighetsgränser, kvartersnamn, eller fastighetsbeteckningar, inte heller påverkas taxeringsuppgifter. Upphävandet blir ett tillägg till detaljplanen och innebär ingen ändring av planbestämmelserna i gällande detaljplan. Planen handläggs med standardförfarande.

Detaljplanen för upphävande av tomtindelningar är ute för granskning under tiden 2018-06-04 t.o.m. 2018-06-29.  

Om ni har några sypunkter på förslaget till detaljplan ska dessa yttranden skriftligen vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2018-06-29.

Glöm inte att ange kontaktuppgifter. Skicka in dina synpunkter till  e-post: samhallsplanering@vaggeryd.se eller via post till: Kommunstyrelsen, Vaggeryds kommun, Box 43, 568 21 Skillingaryd.

Har ni frågor kontakta planarkitekt som nås via växeln tele: 0370-67 80 00.

Vaggeryds kommun kommer i samband med brevutskick till fastighetsägare inom kv. Svensbygget behandla personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen 2016/679 (GDPR). Dessa uppgifter (namn, adress, fastighetsbeteckning) kommer att sparas i enlighet med arkivlagen och kommunens diariehantering. De personuppgifter vi behandlar om dig delas inte men uppgifterna är också en allmän offentlig handling vilket innebär att vem som helst har rätt att begära ut dem. Avsikten med dataskyddsförordningen är att enskilda ska få större kontroll över sina personuppgifter.

Mer information finns på www.vaggeryd.se/personuppgift

Samrådshandlingar

Handlingarna finns även på biblioteken i Vaggeryd (Fenix) och Skillingaryd (Skillingehus) samt på kanslienheten i Skillingehus, Skillingaryd.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2018-06-01

Sidansvarig:

Viktoria Gustafsson

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision