Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

Kontakt

twitter
  • Ingen giltig användare vald.

Ställ en fråga
Flygfoto över planområdet

Detaljplan för del av Hok 2:110 m.fl., Hok

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar och möjliggöra nya bostäder inom del av fastigheten Hok 2:110 m.fl. i Hok. Området är sedan tidigare utpekat som ett förtätningsområde för bostäder i översiktsplanen. Detaljplanen upprättas via standardförfarande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att upprätta detaljplan för del av Hok 2:110 m.fl 2018-01-24. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade enligt protokoll 2018-09-19 § 221 att skicka ut detaljplanen för samråd.

Detaljplanen är ute för samråd under tiden 2018-09-28 t.o.m. 2018-11-09. Ett samrådsmöte kommer att hållas tisdagen den 16:e oktober kl. 18.00 på skolan i Hok, Skolgatan 1, 560 13 Hok. Anmälan görs via mail till samhallsplanering@vaggeryd.se eller på 0370-678000 senast den 12:e oktober. Ange referens "Samrådsmöte för bostäder i Hok".

Om ni har några synpunkter på förslaget till detaljplan ska dessa yttranden skriftligen vara kanslienheten tillhanda senast 2018-11-09. Glöm inte att ange kontaktuppgifter. Skicka in dina synpunkter till e-post: samhallsplanering@vaggeryd.se eller via post: Kanslienheten Vaggeryds kommun, Box 43, 568 21 Skillingaryd.

Handlingarna finns även tillgängliga på biblioteken i Vaggeryd (Fenix) och Skillingaryd (Skillingehus) samt på Kanslienheten i Skillingehus.

Har ni frågor kontakta planarkitekt som nås via växeln tele: 0370-67 80 00.

SAMRÅDSHANDLINGAR

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2018-09-27

Sidansvarig:

Viktoria Gustafsson

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision