Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Detaljplan för del av kvarteret Tor, Vaggeryds tätort

Kvarteret Tor ligger i centrala Vaggeryd nära centrum, service och kommunikationer. Nu upprättar Vaggeryds kommun en detaljplan som ska möjliggöra bostadsbyggnation.

Miljö- och byggnämnden beslutade 2010-05-25 §94 att upprätta detaljplan för nytt bostadsområde på kvarteret Tor. Planområdet ligger mellan Ödestuguvägen, Storgatan och järnvägen. Syftet är att skapa möjligheter för VSBo:s bostadsbyggnation. Detaljplanen var ute på samråd under 2010 då även ett informationsmöte hölls. Sedan 2010 har utredningar gällande förorenad mark, saneringsåtgärder och upphandling av saneringsföretag pågått.

Miljö- och byggnämnden antog detaljplanen 2016-10-25 §175. Detaljplanen är överklagad till mark- och miljödomstolen i Växjö.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast granskad:

2016-12-21

Sidansvarig:

Hanna Grönlund

Kontakt

Växel: 0370-67 80 00
E-post:
info@vaggeryd.se
Adress:
Box 43, 568 21 Skillingaryd
Besök:
Kommunhuset Skillingehus, Bangårdsgatan 2, Skillingarydlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Org.nr: 212000 - 0522

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision