Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Planområdet

Ny detaljplan för del av Stödstorp 2:1 och del av Bratteborg 2:6.

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för ett utvidgat verksamhetsområde i utkanten av Vaggeryd, norr om travbanan. Området ansluter till befintligt verksamhetsområde och är placerat lättillgängligt utmed E4-an. Detaljplanen upprättas via utökat förfarande.

Kommunstyrelsen beslutade 2003-02-05 § 35 att uppdra till Miljö- och byggförvaltningen att upprätta detaljplan för Stödstorpsområdet norr om Bondstorpsvägen och väster om E4:an. I planuppdraget ingår även att ta hänsyn till en framtida och ytterligare utökning av området norrut. Miljö- och byggnämnden beslutade 2017-06-27 § 128 att upprätta ny detaljplan för Stödstorp 2:1 m.fl. och skicka ut den på samråd. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-02-22 § 053 att godkänna samrådsredogörelsen och att skicka ut detaljplanen för granskning.

Detaljplanen var ute för granskning 2018-03-09 t.o.m 2018-04-03. Just nu pågår arbetet med att se över inkomna granskningsyttranden.

Har ni frågor kontakta planarkitekt som nås via växeln på telefonnummer: 0370-67 80 00.

Granskningshandlingar

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2018-04-11

Sidansvarig:

Viktoria Gustafsson

Kontakt

Växel: 0370-67 80 00
E-post:
info@vaggeryd.se
Adress:
Box 43, 568 21 Skillingaryd
Besök:
Kommunhuset Skillingehus, Bangårdsgatan 2, Skillingarydlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fler kontaktuppgifter

Org.nr: 212000 - 0522

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision