Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Ny detaljplan för Gästgivaren 3 och 9 m.fl

I centrala Skillingaryd föreslås ny detaljplan på kv. Gästgivaren. I kvarteret förslås olika boendeformer och trevliga utomhusmiljöer.

Kommunstyrelsen beslutade 2014-05-07 att ge miljö-och byggnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan för rubricerat område. Miljö- och bygg-nämnden beslutade 2016-05-31  att göra de ändringar som samrådsredogörelsen uppger och skicka ut rubricerad detaljplan för granskning.

Detaljplanen syftar till att upprätta ny detaljplan som utökar byggrätten samt ge möjligheter för olika ändamål som bostäder, handel eller olika typer av service. I gällande översiktsplan finns inte området omnämnt.   Detaljplanen upprättas via utökat förfarande.

Detaljplanen är godkänd av Miljö och byggförvaltningen som skickat den vidare till kommunfullmäktige för antagande. Antagandet beräknas ske 27 mars 2017.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast granskad:

2017-02-22

Sidansvarig:

Hanna Grönlund

Kontakt

Växel: 0370-67 80 00
E-post:
info@vaggeryd.se
Adress:
Box 43, 568 21 Skillingaryd
Besök:
Kommunhuset Skillingehus, Bangårdsgatan 2, Skillingarydlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Org.nr: 212000 - 0522

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision