Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Område för planerad förskola mm.

Ny detaljplan för förskola mm. på del av Hok 2:110 m.fl., Hok.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en förskola på del av Hok 2:110. Utöver det möjliggör detaljplanen även för bl.a. centrumändamål.

Planprocessen - steg för steg

Uppstart

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Genomförande

Uppstart

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade enligt protokoll 2018-04-17 § 115 att ge i uppdrag att göra en ny detaljplan för del av Hok 2:110, för att möjliggöra för en förskola.

Samråd

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade enligt protokoll 2018-10-17 § 244 att skicka ut detaljplan för del av Hok 2:110 m.fl. för samråd. Detaljplanen upprättas via utökat förfarande.

Detaljplanen är ute för samråd under tiden 2018-10-30 t.o.m. 2018-12-05. Ett samrådsmöte kommer att hållas onsdagen den 21:a november kl. 18.00 i Folkets hus, Jönköpingsvägen 22, 56013 Hok. Anmälan görs via mail till samhallsplanering@vaggeryd.se eller på 0370-678000 senast den 19:e november, ange referens ”Samrådsmöte för förskola i Hok”.

Om ni har några synpunkter på förslaget till detaljplan ska dessa yttranden skriftligen vara kanslienheten tillhanda senast 2018-12-05. Glöm inte att ange kontaktuppgifter. Skicka in dina synpunkter till e-post: samhallsplanering@vaggeryd.se eller via post: Kanslienheten Vaggeryds kommun, Box 43, 568 21 Skillingaryd.

SAMRÅDSHANDLINGAR

Handlingarna finns även på biblioteken i Vaggeryd (Fenix) och Skillingaryd (Skillingehus) samt på kanslienheten i Skillingehus, Skillingaryd.

Granskning

Informationen uppdateras i följande ruta när processen nått detta skede.

Antagande

Informationen uppdateras i följande ruta när processen nått detta skede.

Laga kraft

Informationen uppdateras i följande ruta när processen nått detta skede.

Genomförande

Informationen uppdateras i följande ruta när processen nått detta skede.

Frågor

Har ni frågor vänligen kontakta planarkitekt som nås via växeln tele: 0370-67 80 00 eller via e-post samhallsplanering@vaggeryd.se

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2018-11-12

Sidansvarig:

Viktoria Gustafsson

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision