Huvudmeny

!

VIKTIGT MEDDELANDE!
Risk för brunt dricksvatten i Vaggeryds tätort mellan 18 maj - 6 juni.
Problemet med mangan i det kommunala dricksvattnet fortsätter att öka i Vaggeryds tätort. Därför kommer tekniska kontoret anlita en entreprenör för att rengöra ledningarna.

Läs mer
Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Detaljplan för kvarteret Karlsborg 1-2, Vaggeryds tätort

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra fler bostäder i Vaggeryds centrum. Detaljplanen ska pröva lom det är lämpligt att ändra användningen på två centrala tomter från två fristående villor till ett flerbostadshus med maximalt 4 våningar.

Kommunstyrelsen har 2018-03-07 §061 antagit detaljplan för Karlsborg 1-2, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun. Detta beslut kan överklagas hos mark- och miljödomstolen. Den som vill överklaga kommunstyrelsens beslut skall göra det skriftligen till:

Vaggeryds kommun
Kommunstyrelsen
Box 43
568 21 Skillingaryd

Tala om vilket beslut ni överklagar. Ange också varför ni anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring ni vill ha. Bifoga handlingar eller annat som ni anser stöder er uppfattning.

För att överklagandet skall kunna prövas måste handlingarna ha kommit in till kommunen senast inom tre veckor från den dag beslutet anslogs.
Detta beslut anslogs 2018-03-14.

Har ert överklagande inkommit under rätt tid skickas handlingarna vidare till Mark- och miljödomstolen, om kommunen inte själv ändrar beslutet på det sätt ni har begärt. Underteckna skrivelsen och uppge namn, organisations/personnummer, postadress och telefonnummer.

Vem har rätt att överklaga?
Rätten att överklaga har man om man senast under granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter, som inte har tillgodosetts. Eller om planförslaget efter granskningstiden ändrats till nackdel för den som vill överklaga. Man har också rätt att överklaga om beslutet inte tillkommit i laga ordning.


Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2018-03-16

Sidansvarig:

Hanna Grönlund

Kontakt

Växel: 0370-67 80 00
E-post:
info@vaggeryd.se
Adress:
Box 43, 568 21 Skillingaryd
Besök:
Kommunhuset Skillingehus, Bangårdsgatan 2, Skillingarydlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fler kontaktuppgifter

Org.nr: 212000 - 0522

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision