Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

Kontakt

twitter

Ställ en fråga




Detaljplan för kvarteret Karlsborg 1-2, Vaggeryds tätort

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra fler bostäder i Vaggeryds centrum. Detaljplanen ska pröva lom det är lämpligt att ändra användningen på två centrala tomter från två fristående villor till ett flerbostadshus med maximalt 4 våningar.

Miljö- och byggnämnden beslutade 2017-02-28 § 40 att upprätta ny detaljplan för Karlsborg 1 och 2 i Vaggeryds centrum.

Detaljplanen är ute för granskning under perioden 2017-12-11 t.o.m. 2018-01-08. Planen handläggs med utgångspunkt från reglerna i den nya plan och bygglagen (PBL 2010:900 5 kap) med så kallat utökat förfarande.

Synpunkter på granskningsförslaget ska vara kommunen tillhanda senast 2018-01-08. Skicka dina synpunkter via e-post till samhallsplanering@vaggeryd.se eller per post till

Kanslienheten Vaggeryds kommun, Box 43, 568 21 Skillingaryd.

Granskningshandlingar

PlanbeskrivningPDF

PlankartaPDF

BullerutredningPDF

SamrådsredogörelsePDF

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?




Senast uppdaterad:

2017-12-08

Sidansvarig:

Hanna Grönlund

Kontakt

Växel: 0370-67 80 00
E-post:
info@vaggeryd.se
Adress:
Box 43, 568 21 Skillingaryd
Besök:
Kommunhuset Skillingehus, Bangårdsgatan 2, Skillingarydlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fler kontaktuppgifter

Org.nr: 212000 - 0522

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision