Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Bild

Detaljplan för Ljungdala 10, 14, Vaggeryd

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse på Ljungdala 10 samt att legalisera bostadsbebyggelsen på Ljungdala 14 som i dagsläget strider mot detaljplan, då befintlig detaljplan tillåter samlingslokal. Detaljplanen upprättas via utökat förfarande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-01-24 § 009 att ge i uppdrag att ändra detaljplanen för Ljungdala 10 samt att skicka ut planen för samråd. Detaljplanen upprättas via utökat förfarande.

Planområdet ligger i södra Vaggeryds samhälle mitt i ett bostadskvarter. Området avgränsas i väster och i söder av gator medan norra och östra delen gränsar mot tomter med villor. I detaljplanen ingår fastigheten Ljungdala 10 som ägs av Vaggeryds kommun samt Ljungdala 14 som ägs av en privatperson. Planområdet finns inte utmarkerat i gällande översiktsplan men det finns en befintlig detaljplan. Med det nya planförslaget för detaljplan på Ljungdala 10 och Ljungdala 14 upphävs del av ändringen av stadsplanen för kvarteret Ljungdala mm. som vann laga kraft 1965-07-15.

Detaljplanen är ute för samråd under tiden 2018-04-13 till och med 2018-05-18.

Synpunkter på förslaget ska skriftligen komma in till Vaggeryds kommun senast 2018-05-18 via e-post: samhallsplanering@vaggeryd.se eller via post till: Kanslienheten Vaggeryds kommun, Box 43, 568 21 Skillingaryd.

Ett samrådsmöte kommer hållas  den 8:e maj kl. 18.00 i biblioteket på Fenix i Vaggeryd. Anmälan görs via e-post till samhallsplanering@vaggeryd.se eller på telefon 0370-67 80 00 senast fredagen den 4 maj. Ange referens ”Samrådsmöte för Ljungdala”.

Har ni frågor kontakta planarkitekt som nås via växeln på telefonnummer: 0370-67 80 00.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2018-04-12

Sidansvarig:

Viktoria Gustafsson

Kontakt

Växel: 0370-67 80 00
E-post:
info@vaggeryd.se
Adress:
Box 43, 568 21 Skillingaryd
Besök:
Kommunhuset Skillingehus, Bangårdsgatan 2, Skillingarydlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fler kontaktuppgifter

Org.nr: 212000 - 0522

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision