Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Bild

Detaljplan för Ljungdala 10, 14, Vaggeryd

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse på Ljungdala 10 samt att legalisera bostadsbebyggelsen på Ljungdala 14 som i dagsläget strider mot detaljplan, då befintlig detaljplan tillåter samlingslokal.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-01-24 § 009 att ge i uppdrag att ändra detaljplanen för Ljungdala 10. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-08-22 §196 att godkänna samrådsredogörelsen och skicka ut detaljplanen för granskning. Detaljplanen upprättas via utökat förfarande.

Planområdet ligger i södra Vaggeryds samhälle mitt i ett bostadskvarter. Området avgränsas i väster och i söder av gator medan norra och östra delen gränsar mot tomter med villor. I detaljplanen ingår fastigheten Ljungdala 10 som ägs av Vaggeryds kommun samt Ljungdala 14 som ägs av en privatperson. Planområdet finns inte utmarkerat i gällande översiktsplan. Med det nya planförslaget för detaljplan på Ljungdala 10 och Ljungdala 14 upphävs del av ändringen av stadsplanen för kvarteret Ljungdala mm. som vann laga kraft 1965-07-15.

Detaljplanen var ute för granskning till 2018-09-30 och väntar nu politikens beslut om antagande.

Har ni frågor kontakta planarkitekt som nås via växeln på telefonnummer: 0370-67 80 00.

GRANSKNINGSHANDLINGAR


Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2018-10-12

Sidansvarig:

Viktoria Gustafsson

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision