Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Ny detaljplan för Räven 8 m.fl

Vaggeryds kommun har gett förslag på en ny detaljplan som ska möjliggöra bostadsbyggnation på fastigheten Räven 8 m.fl. Området som detaljplanen avser ligger i anslutning till korsningen Fabriksgatan/ Östra Vasagatan i centrala Skillingaryd. 

Kommunstyrelsen i Vaggeryds kommun har 2015-09-09 beslutat om uppdrag att upprätta detaljplan för aktuellt område. 2017-06-27 tog Miljö- och byggnämnden beslut om att upprätta detaljplan för Räven 8 m.fl. samt att skicka ut planen för samråd.

Detaljplanen var ute för samråd under oktober-november 2017. Arbetet med att ta fram granskningshandlingarna pågår men är inte högprioriterat pga. flera andra projekt på gång.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2018-03-23

Sidansvarig:

Viktoria Gustafsson

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision