Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Detaljplan för Södra Park 1:2, ändring genom tillägg för Jonstorps udde

Miljö- och byggnämnden beslutade 2015-10-27 §189 att upprätta detaljplan för rubricerat område.

Detaljplanen syftar till att utöka gällande planbestämmelse med bostadsanvändning. Frågan har blivit aktuell då en del av befintlig byggnad används/ska användas som asylboende. Detta förslag syftar till att legalisera denna användning.

Vaggeryds kommun har- av landstinget- förvärvat en del av befintlig byggnad och tomt. Gällande detaljplan anger allmänt ändamål. Detta tillägg ska utöver allmänt ändamål medge bostadsanvändning. Tillägget avser endast den kommunägda delen av fastigheten.

Lämna synpunkter skriftligen

Detaljplanen är ute för granskning under tiden 2017-03-10 t.o.m. 2017-04-07. Synpunkter på upprättat förslag ska skriftligen vara miljö- och byggförvaltningen tillhanda senast  2017-04-07.

Skicka gärna dina synpunkter till oss via e-post: miljobygg@vaggeryd.se eller via post till: Miljö- och byggnämnden, Vaggeryds kommun, Box 43, 568 31 Skillingaryd

Handlingarna finns tillgängliga på biblioteken i Vaggeryd (Fenix) och Skillingaryd (Skillingehus), Miljö- och byggförvaltningen, kommunkontoret i Skillingaryd och här nedan.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2017-05-15

Sidansvarig:

Hanna Grönlund

Kontakt

Växel: 0370-67 80 00
E-post:
info@vaggeryd.se
Adress:
Box 43, 568 21 Skillingaryd
Besök:
Kommunhuset Skillingehus, Bangårdsgatan 2, Skillingarydlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fler kontaktuppgifter

Org.nr: 212000 - 0522

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision