Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Ny detaljplan för del av Stödstorp 2:1 – Utökning av Västra Strand

I dagsläget har Vaggeryds tätort få lediga tomter kvar till försäljning. Söder om Slåttergatan finns enligt gällande detaljplan, fastställd 1978-06-16, några tomter men gatulösningen behöver ses över. En revidering av gällande plan samt en utökning av gällande detaljplan är angeläget.

Kommunstyrelsen beslutade 2017-12-06 att godkänna  granskningsförslaget gällande Detaljplan för del av Stödstorp 2:1 m.fl. – utökning av Västra strand samt att skickat ut den på granskning.

Planområdet ligger i Västra utkanten av Vaggeryd intill befintligt bostadsområde, Västra Strand. Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar och möjliggöra nya bostäder i form av villa samt par/radhustomter. Detaljplanen upprättas via utökat förfarande.

Detaljplanen är ute på granskning under tiden 2018-04-09 t.o.m.
2018-05-02.

Om ni har några sypunkter på förslaget till detaljplan skall dessa yttranden skriftligen vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2018-05-02.

Glöm inte att ange kontaktuppgifter. Skicka in dina synpunkter till  e-post: samhallsplanering@vaggeryd.se eller via post till: Kommunstyrelsen, Vaggeryds kommun, Box 43, 568 21 Skillingaryd.

Har ni frågor kontakta planarkitekt som nås via växeln tele: 0370-67 80 00.

Handlingarna finns även tillgängliga på:

Biblioteken i Vaggeryd (Fenix) och Skillingaryd (Skillingehus) samt på
Kommunledningskontoret (Skillingehus)i Skillingaryd.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2018-04-06

Sidansvarig:

Hanna Grönlund

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision