Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Ny detaljplan för del av Stödstorp 2:1 – Utökning av Västra Strand

I dagsläget har Vaggeryds tätort få lediga tomter kvar till försäljning. Söder om Slåttergatan finns enligt gällande detaljplan, fastställd 1978-06-16, några tomter men gatulösningen behöver ses över. En revidering av gällande plan samt en utökning av gällande detaljplan är angeläget.

Kommunstyrelsen beslutade 2017-12-06 att godkänna  granskningsförslaget gällande Detaljplan för del av Stödstorp 2:1 m.fl. – utökning av Västra strand samt att skickat ut den på granskning.

Planområdet ligger i Västra utkanten av Vaggeryd intill befintligt bostadsområde, Västra Strand. Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar och möjliggöra nya bostäder i form av villa samt par/radhustomter. Detaljplanen upprättas via utökat förfarande.

Detaljplanen vann Laga Kraft 2018-07-05.


Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2018-08-14

Sidansvarig:

Hanna Grönlund

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision