Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Anslutning av fastighet till den kommunala VA-anläggningen

Kommunen är skyldig att låta fastigheter som ligger  inom kommunens VA-verksamhetsområde att ansluta sig till kommunalt dricksvatten, spillvatten och/eller dagvatten.

Nya bostadsområden med kommunala tomter får alltid kommunalt dricks- och spillvatten.

Servisanmälan

För att ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och/eller avloppsnätet (VA-nätet) ska du göra en beställning, en så kallad servisanmälan. Den kan du fylla i direkt eller skriva ut från webbplatsen under blanketter. Du kan även beställa den från Tekniska kontorets kundtjänst.

Kommunen handlägger din servisbeställning och påbörjar upprättandet av en förbindelsepunkt vid din tomtgräns. 

Förbindelsepunkt

Förbindelsepunkten är den punkt där dina ledningar ansluts till det allmänna ledningsnätet och ligger normalt en halv meter utanför tomtgränsen. Efter att förbindelsepunkten är upprättad skickar kommunen en faktura för anläggningsavgiften till dig. Fastigheten får inte anslutas till kommunens VA-anläggning innan avgiften är betald.

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften är en engångsavgift för att ansluta din fastighet till det kommunala vatten och/eller avloppsnätet. Avgiften beror på vilken typ av ledningar din fastighet behöver. Det finns tre typer av ledningsnät: dricks-, spill- och dagvatten. Avgiften kan bli lägre om dagvattnet tas om hand lokalt.

Ansvarsfördelning

Det är tekniska kontoret som äger själva vattenmätaren i din villa och ser till att den fungerar som den ska. Du som fastighetsägare äger rör och avstängningsventiler till mätaren och ansvarar för att vattenmätarbyten går att genomföra utan att dessa skadas. Kommunen äger mätaren och ansvarar för själva installationen.

Förbindelsepunkten utgör gränsen mellan ditt och kommunens ansvarsområde och ska besiktigas av kommunens personal. Efter godkänd besiktning ska vattenmätaren sättas upp.

Installation av vattenmätare

Innan vattnet släpps på måste du som fastighetsägare förbereda så att en vattenmätare kan installeras genom att ordna en mätarplats. När du vill få vattenmätaren installerad måste du ha betalat anslutningsavgiften.

Vattenmätaren ska normalt vara placerad på den ledning där vattnet kommer in i fastigheten. I undantagsfall kan även vattenmätaren vara monterad i en mätarbrunn på tomten.

Mätaren monteras i en mätarkonsol och det är fastighetsägaren som ansvarar för att mätarkonsollen finns uppsatt på den plats där mätaren skall monteras. Fastighetsägaren ansvarar även för alla övriga installationer innan och efter mätaren. Vid mätarplatsen ska golv och närbeläget väggparti utföras så att det tål spill och läckage av vatten. Utrymmet skall även vara frostfritt och mätaren skall vara lättillgängligt för montering.

Vattenmätarens installation
Vattenmätarens placering

Om konsol för vattenmätare är placerad på ett sådant sätt att det medför problem eller risker för kommunens personal vid mätarbyten är det fastighetsägarens ansvar att ordna platsen så att den kan godkännas av kommunen.

Vattenmätarbyte

Vart tionde år byter vi din vattenmätare för att säkerställa att mätningen fungerar och att du betalar för rätt mängd.

När det är dags för mätarbyte på din fastighet får du en lapp i brevlådan där vi talar om vilken tid vi planerar att genomföra bytet. För att vår personal ska kunna genomföra mätarbytet behöver du vara hemma. Om den bokade tiden inte passar ber vi dig snarast kontakta oss på det telefonnumret som står på lappen för att boka en ny tid.

Vattenförbrukning

Du betalar för den mängd vatten som du förbrukar. För att kunna mäta denna mängd ska du läsa av mätarställningen en gång om året. Läs mer under vattenavläsning.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2017-08-02

Sidansvarig:

Jonatan Rosenquist

Kontakt

Växel: 0370-67 80 00
E-post:
info@vaggeryd.se
Adress:
Box 43, 568 21 Skillingaryd
Besök:
Kommunhuset Skillingehus, Bangårdsgatan 2, Skillingarydlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fler kontaktuppgifter

Org.nr: 212000 - 0522

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision