Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Vatten- och avloppstaxa

Anläggning och drift av kommunalt VA finansieras via anläggnings- och brukningsavgifter och inte med skattemedel. Du betalar en anläggningsavgift, fast grundavgift och en rörlig avgift för ditt kommunala vatten- och avlopp. (Nedan taxor och avgifter för 2018)

Anläggningsavgift

Anläggningsavgift är en engångsavgift som du som äger en fastighet betalar när du ansluter fastigheten till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Nedanstående avgifter är exempel när anslutningen sker inom verksamhetsområde.

Exempel 1 en normalvilla (Typhus A) som är ansluten till dricks-, spill- och dagvatten. Huset är friliggande källarlöst enbostadshus med 800 m²tomtyta.

Anslutningsavgift för en normalvilla

Detta betalar du för

Avgift

Servisavgift

48 912 kr

Förbindelsepunktsavgift

24 456 kr

Tomtyteavgift (800 m²)

24 104 kr

Lägenhetsavgift (1 lägenhet)

12 864 kr

Totalt

110 336 kr

 

Exempel 2 gäller för flerfamiljshus (Typhus B) som är anslutet till dricksvatten, spillvattenavlopp och dagvattenavlopp. 15 lägenheter och 2000 m² tomtyta.

Anläggningsavgift för ett flerbostadshus

Detta betalar du för

Avgift

Servisavgift

48 912 kr

Förbindelsepunktsavgift

24 456 kr

Tomtyteavgift (2000 m²)

60 260 kr

Lägenhetsavgift (15 lägenheter)

192 960 kr

Totalt

326 588 kr

 

Brukningsavgift

Den fasta delen är för en normalvilla 2 689 kronor.

Den rörliga delen styrs av hur mycket vatten du gör av med. Du betalar drygt 23 kronor per kubikmeter (1000 liter) medräknat avgift för avloppet.  Den sammanlagda avgiften kallas för brukningsavgift.

Brukningsavgift (total årskostnad) för en normalvilla (typhus A) med vattenförbrukning 150 m³ per år, fastigheten är ansluten till vatten, spill- och dagvatten = 6 182 kr inkl. moms.

Brukningsavgift (total årskostnad) för typhus B (flerbostadshus med 15 lägenheter) med vattenförbrukning 2000 m³ per år = 59 904 kr inkl. moms.

Övriga tjänster som vi tar ut en avgift för

Avgifter för övriga tjänster, till exempel undersökning av vattenmätare, avstängning och påsläpp av vatten i samband med obetalda räkningar hittar du i vår taxa för kommunalt vatten och avlopp.

Fakturering

Fakturautskick sker normalt varje månad. Brukningsavgiften baseras på en beräknad förbrukning och justeras varje gång du lämnar in en vattenavläsning.

Hur läser jag fakturan?

Fakturan består av flera delar beroende på vilka tjänster du har. På framsidan står de olika delarna och den summan som du ska betala. På baksidan av fakturan finns alla delarna, hur mycket du har förbrukat vatten samt vad kostnaden per tjänst är.
Har du frågor på din faktura, ring vår Kundservice så hjälper vi dig. 

Hur betalar jag fakturan?

Det finns flera sätt att betala fakturor på. Vaggeryds kommun arbetar ständigt med att hitta enkla och smidiga lösningar för dig som kund. En viktig del i vårt arbete är att få ner antalet pappersfakturor som vi skickar varje år.

E-faktura

Det enklaste och mest miljövänliga sätt att betala din faktura gör du om du anmäler dig till e-faktura via din internetbank. E-faktura betyder att vi skapar en elektronisk faktura som vi skickar till din internetbank. Du får ett meddelande om att fakturan har kommit och går då in och godkänner den för betalning. Tidigare fakturor sparas i ett arkiv som du kan nå när du är inloggad på din internetbank. Med E-fakturor sparar vi på miljön också!

Autogiro

Anmäler du dig till autogiro betyder det att det belopp du ska betala dras från ditt konto per automatik på förfallodagen. Du får hem en pappersfaktura på det aktuella beloppet där betalningstalongen är makulerad. Detta är det bästa sättet för att slippa missa en betalning. Det enda du behöver tänka på är att det ska finnas tillräckligt med pengar på ditt konto vid förfallodagen.

Pappersfaktura

Du får en faktura per post som ska vara betald senast den sista i den månad som

Vad händer om jag inte betalar i tid?

Skulle du av någon anledning missa att betala en faktura så händer detta:

Påminnelse

Efter sju dagar från förfallodagen får kunden en påminnelse. Denna ska vara betald inom sju dagar. Dessutom kommer vi att lägga på en påminnelseavgift på 60 kronor på nästkommande faktura.

Första åtgärd

Till dem som har kommunalt vatten och avlopp skickar vi ett sms som varnar om avstängning av vattentillförseln till fastigheten. Åtgärden innebär extra kostnader för kunden.

Avstängning av vattentillförseln

Behöver ärendet gå så långt som till avstängning så tillkommer ytterligare en kostnad på 1 050 kronor i av- och påkopplingsavgift, samt ska alla förfallna obetalda fakturor på abonnemanget vara betalda för att vattnet ska kopplas på igen.

Om du har flyttat?

Skulle du ha flyttat ifrån anläggningen så skickar vi påminnelse och krav. Betalas inte dessa  går skulden vidare för indrivning via ett inkassoföretag.

Flyttanmälan/uppsägning av abonnemang

När du har sålt din fastighet, är du som säljare ansvarig för att göra en flyttanmälan till oss. Vi får inte automatiska adressändringar till oss.

Anmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du gör på Vaggeryds Energis hemsida. Du kan även ringa eller mejla till vår kundtjänst för att anmäla flytt. Då behöver vi veta överlåtelsedatum, din nya adress för sluträkning, samt namn och personnummer på nya abonnemangsinnehavaren. Dessutom ska du läsa av din vattenmätare (även om du har en digitalmätare) för att vi ska kunna föra över abonnemanget till nya ägaren.

Vid uthyrning av fastigheten

I vattentjänstlagen regleras att fastighetsägaren ska betala avgifter för vatten- och avlopp. Vill du att hyresgästen står för abonnemanget kan du beställa en blankett från oss där du godkänner att hyresgästen får stå som fakturamottagare men om hyresgästen inte sköter sina åtaganden enligt ovan är du ansvarig gentemot Vaggeryds kommun. Kontakta vår kundtjänst.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2018-03-01

Sidansvarig:

Jonatan Rosenquist

Kontakt

Växel: 0370-67 80 00
E-post:
info@vaggeryd.se
Adress:
Box 43, 568 21 Skillingaryd
Besök:
Kommunhuset Skillingehus, Bangårdsgatan 2, Skillingarydlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fler kontaktuppgifter

Org.nr: 212000 - 0522

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision