Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Avloppsreningsverk i Skillingaryd

Avlopp

Avloppsvatten från både privatpersoner och verksamheter måste tas om hand och renas för att inte få en negativ påverkan på människor och miljön. Felaktiga utsläpp av avloppsvatten i naturen ger övergödning och syrebrist i våra vattendrag, samt kan sprida farliga och smittsamma ämnen.

Tekniska kontorets VA-enhet

VA-enheten ansvarar för de kommunala vatten- och avloppsanläggningarna och ledningsnäten i Vaggeryds kommun. Länsstyrelsen fastställer så kallade VA-verksamhetsområden och kommunerna är då skyldiga att ordna med kommunalt avlopp inom dessa områden.

Bevakning av vattenverken sker via datorn

Rening av avloppsvatten

Via 13 mil ledningar och 17 pumpstationer leds avloppsvattnet till kommunens 5 avloppsreningsverk. Skillingaryds reningsverk är det största och byggt för biologisk fosfor- och kvävereduktion. Reningsprocessen är miljövänlig med ett minimum av kemikalier.

Slammet

även det från övriga reningsverk, förtjockas och bryts ner i vassbäddar. Efterkompostering sker med träflis för att sedan bli fin anläggningsjord. Efterpolering sker i våtmark innan vattnet släpps ut i närmaste vattendrag. Du kan se hela proceduren i presentationen under relaterad information.

Vad du får spola ner i toaletten

Det enda du ska spola ner i toaletten är fekalier (kiss och bajs) och toalettpapper. Allt som spolas ner i avloppet hamnar i reningsverket, d.v.s. om det inte fastnar redan på vägen och orsakar stopp och översvämningar innan.

Vad du inte får spola ner i toaletten

Servetter, hushållspapper, pappersnäsdukar, våtservetter, tops, bomullstussar, fimpar, snus, bindor, tamponger, kondomer, kattsand, strumpbyxor med mera. Hushållspapper, näsdukar och liknande är tillverkade för att suga upp vätska och när du spolar ned det i toaletten löses det inte upp som toalettpapper utan orsakar i stället stopp i rören.

Fett hör inte hemma i avloppet

Torka av stekpannan med hushållspapper

När du lagar mat blir det ofta kvar olika typer av fett i kastruller och stekpannor. Fett som spolas ner i avloppet orsakar stora problem i rören och risk för stopp både hemma hos dig och i det kommunala ledningsnätet.

Dessutom påbyggnad av fett i avloppssystem både luktar illa och lockar till sig råttor. Restauranger har fettavskiljare som löser delar av problemet. Fett ska alltid torkas upp med hushållspapper efter det att det svalnat något. Släng det då i hushållssoporna i stället. Större mängder fett från friteringar eller liknande kan hällas i en brännbar förpackning (mjölkförpackning, petflaska) och förslutas innan det läggs till hushållsavfallet.

Avfallskvarnar

Avfallskvarnar är inte tillåtet i Vaggeryds Kommuns ledningsnät eftersom våra spillvattenledningar är väldigt känsliga för igensättning.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2018-01-02

Sidansvarig:

Jonatan Rosenquist

Kontakt

Växel: 0370-67 80 00
E-post:
info@vaggeryd.se
Adress:
Box 43, 568 21 Skillingaryd
Besök:
Kommunhuset Skillingehus, Bangårdsgatan 2, Skillingarydlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fler kontaktuppgifter

Org.nr: 212000 - 0522

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision