Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Vattenkälla

Grundvatten och information om låga vattennivåer 2017

Grundvattnet är det vatten som förekommer i jordlager eller i berggrundens hålrum. Mängden av grundvatten är beroende av nederbörd och infiltration och därför varierar tillgången både under året och från år till år. Grundvattnet har stor betydelse för både människan och naturen.

Viktigt att skydda grundvattnet

Det finns mycket som hotar grundvattnets kvalitet och tillgång. Bland annat föroreningar från vägar, läckande deponier, industrier, avlopp och jordbruk är några av de faktorer som bidrar till föroreningar av grundvattnet. Många av de större grundvattentäkterna har redan idag fastställda vattenskyddsområden med föreskrifter för att förhindra förorening och för att säkerställa en långsikt god vattenkvalitet

Bidrag mot surt grundvatten

Information om bidrag mot surt grundvatten:

 1. Bidrag utgår till åtgärder mot surt grundvatten. Med surt grundvatten menas här att pH ligger under 6,5, alkalinitet under 60 mg/l och kvoten alkalinitet/sulfat är mindre än ett.
 2. Bidrag utgår till enskilda brunnar av fullgod kvalitet vars vatten är tjänligt med avseende på parametrarna i Bilaga 2 till Livsmedelsverkets Råd om enskild dricksvattenförsörjning, med undantag för de försurningspåverkade parametrarna, och som försörjer enskild permanent bostad utanför kommunalt verksamhetsområde för dricksvatten. Analysen ska ha gjorts på ett ackrediterat laboratorium och rapporten ska vara högst ett år gammal.
 3. Åtgärder skall godkännas av miljö- och byggnämnden innan de vidtas.
 4. Efter installation av vattenfilter ska filtrets funktion kontrolleras. pH ska ligga över 7 (pH 7,5-9,5 rekommenderas) och alkaliniteten över 60 mg/l för att bidrag ska betalas ut. Analysen ska vara utförd på ackrediterat laboratorium.
 5. Bidrag utgår med 50 % av totalkostnaden, dock högst 5 000:-.
 6. Ansökan ställs till miljö- och byggnämnden. Beslut om bidrag fattas i varje särskilt fall av miljö- och byggnämnden.

Lågt grundvatten, viktig information till fastighetsägare

Det gångna året har varit ovanligt torrt. Lite nederbörd har fallit under året och snösmältningen har inte gett något större tillskott till grundvattnet. Detta har gjort att yt- och grundvattennivåerna just nu är låga.

Många enskilda brunnar har sinat och tillgången på vatten har varit dålig på många ställen. De flesta brunnar som sinat har varit grävda brunnar.

Grundvattentillgången kommer troligtvis fortsatt att vara låg även kommande år eftersom det krävs stora mängder vatten för att yt- och grundvattennivåerna ska återställas till en normal nivå.

Åtgärder

Nu finns det tid att göra åtgärder för att säkerställa vattentillgången för 2017. Fastighetsägare har ett eget ansvar att lösa tillgången på vatten. Om vattentillgången under året varit dålig måste åtgärder göras så att samma läge inte inträffar igen. Att fylla på brunnar är inte en bra lösning på problemet, istället är det är bättre att fylla på slutna kärl.

Följande åtgärder är exempel på vad som kan göras för att säkerställa vattentillgången:

 • Borra en ny djupare brunn. En djupare brunn ger mer vatten. Det kan vara en bra idé att kontakta en brunnsborrare i god tid innan våren/sommaren för att boka en tid då de kan ha långa leveranstider. Det är en extra säkerhet att anlita en certifierad brunnsborrare. På Geoteclänk till annan webbplats kan man finna många av dem.
 • Samarbeta med grannar om de har en brunn med god tillgång på vatten.
 • I akuta fall kan man köpa eller hyra kärl som kan anslutas till husets vatteninstallation. Kärlet kan sedan fyllas på vid behov. Då får du själv köpa denna tjänst av ett fraktbolag eller liknande. Livsmedelsverket har mer information om förvaring av dricksvatten i dunklänk till annan webbplats.
 • Tappkranar för dricksvatten till hushåll finns på brandstationen i Skillingaryd och Vaggeryd. Ta med egen dunk!
 • Ansluta till kommunalt vatten och avlopp i de fall detta är möjligt. Ofta kan närhet till befintliga vattenledningar och markfrågor vara avgörande om det går att ansluta nya abonnenter till vattentjänsten.

Framtiden

Klimatförändringarna gör att torra somrar kommer att bli vanligare. Det gäller att säkra upp vattentillgången till hushåll, din verksamhet och eventuellt djur samt ta tillvara på det vatten som finns.

Vattenuttag

Enligt huvudregeln i gällande lagstiftning krävs det tillstånd för uttag av yt- eller grundvatten. Vänd dig till Länsstyrelsen i Jönköpings län för att anmäla vattenuttag och få information och rådgivninglänk till annan webbplats om vad som gäller om du till exempel vill ta vatten från sjöar, dammar eller vattendrag.

Bli vattensmart!

 • Duscha kortare tid med snålspolande munstycke och stänga av vattnet vid intvålning. Fem minuter kortare dusch kan motsvara en vattenbesparing på upp till 70 liter.
 • Stänga av vattenkranen under tandborstningen. Om kranen stängs av under tre minuter sparas närmare 36 liter vatten.
 • Undvika att bada i badkar. Ett badkar rymmer omkring 200 liter vatten.
 • Inte diska under rinnande vatten. Använd diskpropp eller en balja istället. Vid diskning under rinnande vatten i 10 minuter går det åt 120 liter vatten.
 • Fylla disk- och tvättmaskinerna innan de körs. Skölj inte av porslinet i onödan innan det ställs i diskmaskinen och använd gärna kortprogram. Diskmaskinen drar cirka tio liter vatten per disk och tvättmaskinen behöver cirka 50 liter vatten för en tvätt.
 • Ha en kanna vatten i kylen istället för att spola ur kranen en stund för att få vattnet kallt. 12 liter sparar du om du låter bli att spola en minut för att få kallt vatten.
 • Samla regnvatten i tunnor för att vattna både trädgården och växter inomhus.
 • Inte fylla pool, badtunnor eller spaanläggning med vatten från ett kommunalt vattenverk, samfällighet eller egen brunn.
 • Laga läckande toaletter och droppande kranar. På ett år kan en läckande toalett dra 400 000 liter vatten. Ur en droppande vattenkran rinner det ut 15 000 liter vatten per år. 5 liter vatten per minut sparar du genom att byta till snålspolande duschmunstycken, kranar och toalettstolar.
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2017-11-20

Sidansvarig:

David Högberg

Kontakt

Växel: 0370-67 80 00
E-post:
info@vaggeryd.se
Adress:
Box 43, 568 21 Skillingaryd
Besök:
Kommunhuset Skillingehus, Bangårdsgatan 2, Skillingarydlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fler kontaktuppgifter

Org.nr: 212000 - 0522

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision