Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2016-11-15 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2016-11-15

ordförandeklubba

Miljö- och byggnämndens beslut i korthet 2016-02-23

Miljö- och byggnämnden sammanträdde den 23 februari. Här följer en kort sammanfattning på några av de frågorna och de besluten som nämnden tog.

Boendeutvecklingsprogram 2015-2018

Miljö- och byggnämnden vill poängtera vikten av en god framförhållning för kommunens miljö- och planeringsarbete. Nämnden anser att boendeutvecklingsprogrammet kan främja detta och verka för eniga bostadspolitiska mål och riktlinjer. Det i sin tur kan leda till ett effektivare arbeta med tydliga prioritering för fysiks planering, investeringar och marknadsföring av kommunen.

Upphävande av del av detaljplan för Bondstorp 3:55, Sörängen

Miljö- och byggnämnden har beslutat att godkänna upphävandet av del av detaljplan för Bondstorp 3:55, Sörängen i Vaggeryds kommun. Nämnden bedömer att detaljplanen inte innebära en betydande miljöpåverkan.

Beslut om bygglov

  • Miljö- och byggnämnden beslutar att lämna ett positivt förhandsbesked för
    nybyggnad av enbostadshus inom fastigheten Gärahov 1:72.
  • Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja bygglov för nybyggnad av tvätthall på fastigheten Gärahov 2:11.
  • Miljö- och byggnämnden har beslutat att bevilja bygglov för tillbyggnad av golfstudio inom fastigheten Hok 2:161. Nämnden beslutade även att lämna ett startbesked då det aktuella byggprojektet har bedömts vara av ett sådant slag att tekniskt samråd inte behöver hållas och att kontrollansvarig inte behöver utses.
  • Miljö- och byggnämnden har beslutat att bevilja bygglov samt lämnat ett startbesked för ändrad användning från kontorslokaler till bostäder inom fastigheten Klevshult 1:100. Ändringen innebär att det kommer bli två 90 kvadratmeters stora lägenheter med tre rum och kök vardera.
  • Miljö- och byggnämnden har beslutat att bevilja bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage inom avstyckning från fastigheten Stödtorp 2:1.

Miljörapportering 2015

Miljö- och byggnämnden har beslutat att miljörapportering 2015, daterad 2016-02-10, ska godkännas och överlämnas till kommunstyrelsen. Rapporten ska användas som underlag när tillsyns- och verksamhetsplaneringen för 2017 ska arbetas fram.

Taxa 2017

Miljö- och byggnämndens förslag till kommunfullmäktige:

  • Timtaxan höjs till 850 kr från och med år 2017. Miljö- och byggnämndens förslag till taxa, daterad 2016-02-23, överlämnas till kommunfullmäktige för antagande att gälla från och med 2017-01-01.

Fullständigt protokoll från sammanträdes publiceras under sidorna för miljö- och byggnämnden, när det har justerats.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2016-11-15

Sidansvarig:

Alija Bucuk

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision