Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2017-01-03 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2017-01-03

ordförandeklubba

Barn- och utbildningsnämndens beslut i korthet 2016-04-27

Barn- och utbildningsnämnden sammanträdde den 27 april. Här följer en kort sammanfattning på några av de frågorna och de besluten som nämnden tog.

Elevhälsans medicinska verksamhet

Vaggeryds kommun (genom kommunfullmäktige) är vårdgivare för all hälso- och sjukvård som sker i organisationen. Den medicinska insatsen inom elevhälsan ingår i en gemensam organisation för hela elevhälsan med en verksamhetschef. För att bedriva en medicinsk verksamhet inom elevhälsan ska det finnas ett ledningssystem. Ett system för att fastställa
principer för ledning av verksamheten och för att användas för systematiskt
och fortlöpande utveckling och för att säkra verksamhetens kvalitet.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade att godkänna styrdokumentet "Elevhälsans medicinska och psykologiska verksamhet – Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete”, efter redaktionella kompletteringar.

Familjecentralen

Under sammanträdet presenterade förvaltningen verksamhetsberättelsen för familjecentralen 2015. Familjecentralens mål var bland annat:

  • Att vara en mötesplats för barnfamiljer med möjlighet till kontakt och gemenskap.
  • Att främja hälsa och utveckling för alla som besöker verksamheten.
  • Att erbjuda stöd och hjälp för familjer utifrån deras behov.

Under 2015 hade föräldrar möjlighet att delta på olika gruppverksamheter så som babycafé och öppen förskola. Både den öppna förskolan och babycaféet skulle vara mötesplatser där nya kontakter skapades och ett forum där föräldrar kunde få råd och stöd.

Systematiskt kvalitetsarbete

Under sammanträdet informerade rektorer och förskolechefer om det systematiska kvalitetsarbetet. De berättade bland annat om barns/elevers ansvar och inflytande samt om hur de arbetar med förbättringsområden.

Ekonomi - uppföljning mars 2016

Förvaltningens ekonom ger varje månad en redovisning beträffande personalkostnader och konton med större avvikelser. Barn- och utbildningsnämnden godkänner ekonomirapporten för mars 2016.

Barn- och utbildningsnämnden kommer att äska om pengar till möbler för de två paviljonger som kommunstyrelsen beslutade om att införskaffa inför läsåret 2016/2017. En av paviljongerna kommer vara till Hjortsjöskolan F-5 (3 klassrum) och den andra paviljongen är till Fenix (4 klassrum).

Fullständigt protokoll från sammanträdes publiceras under sidorna för barn- och utbildningsnämndens protokoll, när det har justerats.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2017-01-03

Sidansvarig:

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision