Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2017-01-03 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2017-01-03

ordförandeklubba

Beslut i korthet vid barn- och utbildnings­nämndens sammanträde 2016-12-21

Här sammanfattas några av de ärenden som var på agendan vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 21 december 2016. Fullständigt protokoll publiceras efter justering.

Redovisning av systematiskt kvalitetsarbete

Nämnden fick en redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet inom skola, förskola och barnomsorg. Det förvaltningen framför allt ser att man kan bli bättre på är att jobba med mångkultur och modersmål.

Ekonomi

Barn- och utbildningsnämnden har ett överskott under 2016 på nära 6 miljoner kronor och sedan tillkommer 2,8 miljoner i kompensation för ökat antal platser på förskolan. Överskottet beror främst på statsbidrag som bland annat täcker kostnader för nyanlända.

Elev- och barnomsorgssituationen

Det är viktigt att få fram lokaler för att kapa kön om kommunen ska kunna hålla att erbjuda plats på förskola inom fyra månader.

Den 12 januari kommer man starta upp en avdelning i baracken vid Fenix. Man kommer också titta på ytterligare temporära lokaler i form av gamla familjecentralen i Vaggeryd och gamla apoteket. Nackdelen med de lokalerna är att det inte finns någon utemiljö i anslutning utan de får gå till Fritidens förskola. På detta sätt kan kön kapas i Vaggeryd, när det skapas två avdelningar. Till detta behöver också anställas nya förskollärare.

– Vi behöver ha bättre prognoser inför framtiden för vi ser redan att den planerade förskolan vid Södra Park inte kommer räcka till när den är klar, säger Jenny Larsen, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Ny högstadieskola i Vaggeryds tätort

Politikerna i barn- och utbildningsnämnden är eniga om att man vill bygga en ny högstadieskola söder om Fenix enligt alternativ D (se kartbild). Bakgrunden är att man sammanvägt ser en långsiktighet i utvecklingsmöjligheterna.

Karta över alternativa placeringar av högstadieskolan

– Dels får Hjortsjöskolans låg- och mellanstadiet möjlighet att expandera. Dels får Fenix gymnasium möjlighet att expandera norrut om det skulle behövas. Högstadieskolan skulle få en bra friyta och sammankopplas med bild- och musiklokaler som finns på Fenix 2, säger Jenny Larsen.

Denna byggnation är inom planlagt område. Fenix 2 kan delas upp så att högstadiet skiljs från gymnasiet med olika ingångar. På så sätt blir det en egen sammanhållen enhet. Parkering för skolan skapas på andra sidan Linnarbäcken.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2017-01-03

Sidansvarig:

Alija Bucuk

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision