Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Publicerad: 2017-08-18

vindkraftverk Bokinge Bild BB2984

Vindbruksplan för Vaggeryds kommun

Vaggeryds kommun har tillsammans med Vatten- och samhällsteknik AB upprättat en vindbruksplan. Vindbruksplanen är ett kommuntäckande tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan.

Syftet med planen är att identifiera potentiella lokaliseringsalternativ för vindkraftverk i kommunen. Vid utpekandet av potentiella områden för vindkraft har bland annat vindförhållanden, områdens landskapsbildsmässiga värden liksom förekomst av motstående markanvändningsintressen vägts in. Vindbruksplanen är inte juridiskt bindande och varje enskilt vindkraftsärende kommer att prövas enligt gällande lagstiftning i bland annat miljöbalken och plan- och bygglagen.

Samråd

Vindbruksplanen för Vaggeryds kommun kommer att vara ute på samråd under tiden
3 juli–6 september 2017
(samrådstiden är förlängd). Under samrådstiden har myndigheter, grannkommuner, privatpersoner, företag, föreningar och politiska partier möjlighet att lämna synpunkter. Vindbruksplanen finns tillgänglig på kommunhuset i Skillingaryd, på biblioteket i Vaggeryd och Skillingaryd samt längre ner på sidan.

Synpunkter

Synpunkter på vindbruksplanen ska lämnas skriftligt till följande adress:
Vaggeryds kommun, box 43, 568 21, Skillingaryd. Synpunkter kan också skickas via e-post till: kommunstyrelsen@vaggeryd.se. Synpunkterna ska vara kommunen tillhanda senast den 20 augusti 2017.

Inkomna synpunkter kommer att redovisas och behandlas i kommunens samrådsredogörelse och vindbruksplanen kommer efter justering åter ställas ut. Även under utställningstiden har berörda myndigheter och allmänheten möjlighet att lämna synpunkter som kan föranleda ytterligare justeringar. Inkomna synpunkter som resulterat i ändringar i vindbruksplanens text och kartbilder efter utställningen redovisas sedan i kommunens utlåtande.

Vindbruksplan för Vaggeryds kommun

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Vindbruksplan för Vaggeryds kommun.pdf 20.5 MB 2017-06-28 08.35
Miljökonsekvensbeskrivning, vindbruksplan Vaggeryds kommun.pdf 404 kB 2017-06-28 08.35
Kartbild, vindbruksplan Vaggeryds kommun.pdf 8.1 MB 2017-06-28 08.35
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2017-08-18

Sidansvarig:

Torbjörn Åkerblad

Kontakt

Växel: 0370-67 80 00
E-post:
info@vaggeryd.se
Adress:
Box 43, 568 21 Skillingaryd
Besök:
Kommunhuset Skillingehus, Bangårdsgatan 2, Skillingarydlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fler kontaktuppgifter

Org.nr: 212000 - 0522

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision