Huvudmeny

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Brand på återvinningsanläggningen öster om Vaggeryd

Alla kommunens verksamheter kommer fungera som vanligt under måndagen den 19 september förutom återvinningscentral, ÅVC, som är stängd tills vidare. I nuläget kan vi inte ge besked om när återvinningscentralen kan öppna.

Det var vid 15:30-tiden på torsdagseftermiddagen som räddningstjänsten larmades till återvinningsanläggningen på Krokvägen i Vaggeryd (JRAB:s anläggning). Säkring och bekämpning av branden har sedan dess pågått och fortgår. Kommunen kommer regelbundet att uppdatera läget i rutan nedan.

Rekommendation till allmänheten

Undvik att vistas direkt i rök utomhus. Om du känner obehag av rök bör du gå inomhus och stänga fönster, dörrar och ventilation.

Upplever man symtom från röken ska man ringa 1177. Om symtomen är mycket kraftiga och har kommit akut till exempel kraftig andnöd ring 112.

Kommunens verksamheter

Kommunens verksamheter forsätter som vanligt där det inte finns någon påverkan.

Kommunens återvinningscentral, ÅVC, som ligger intill brandplatsen är tills vidare stängd. I nuläget kan vi inte ge besked om när återvinningscentralen kan öppna.

Förskolor och skolor kommer bedrivas som vanligt under måndagen den 19 september.

Smuts och flagor från branden

Branden i Vaggeryd har medfört att det spridits sot och flagor i delar av samhället. Detta bedöms inte utgöra någon fara men kan smutsa ner.

Vaggeryds kommun kommer under söndagen att se över kommunens lekredskap och rengöra vid behov. Vi rekommenderar att även du som privatperson ser över din trädgård så att de som vistas där inte blir smutsiga.

Eventuella skador

Om du har fått skador på grund av branden/röken ska du hantera det med ditt egna försäkringsbolag.

Uppdatering söndag 18/9 16:15

Kommunledningen har beslutat att stänga växeln från kl 17:00.

Eventuella frågor om brandsituationen och räddningsinsatsen besvaras av räddningschef Fredrik Björnberg, tel: 0370-67 86 51.

Övriga frågor om kommunens verksamheter hänvisas till kommunikatör, Simon Hjälmarö, tel: 0370-67 81 95.

Ovanstående personer kommer ha telefon öppen fram till kl 21:00 söndagen den 19 september.

Uppdatering söndag 18/9 16:00

Förskolor och skolor kommer bedrivas som vanligt under måndagen den 19 september. Bedömningen är att ingen rök och begränsat med lukt kommer spridas fortsättningsvis.

Tekniska kontoret har under dagen sett över och städat lekredskap på förskolor och lekplatser från eventuell smuts och flagor.

Räddningstjänsten kommer vara på plats och bevaka brandplatsen åtminstone fram till förmiddagen måndagen den 19 september.

Uppdatering söndag 18/9 11:00

Räddningstjänsten har arbetat på bred front även denna natt och eftersläckningsarbetet har påbörjats. Avfallshögarna är täckta med gips och sand. Återstår att säkra området från eventuella glödhärdar. Bland annat kommer den stora plåtbyggnad som rasat att lyftas och fraktas bort under söndagen för att säkra det material som legat under.

Eftersläckningsarbetet kommer att innebära att rök och framför allt lukt kommer att spridas i perioder över orten under en längre tid. Som tidigare ska man gå inomhus, stänga dörrar, fönster och ventilation vid de tillfällen man känner obehag av lukten.

Kommunens växeln kommer att vara bemannad under dagen för att svara på eventuella frågor kring branden, tel: 0370-67 80 00.

Uppdatering lördag 17/9 19:45

Högarna med avfall på området är nu helt övertäckta med sand och brandröken har minskat väsentligt. Det brinner fortfarande från en raserad byggnad med mindre rökutveckling som följd. Det kan inte uteslutas att lukt från branden sprids i samhället. Under natten kommer fortsatt bevakning av branden ske med kompletterande sandtäckning.

Under natten kommer fortsatt bevakning av branden ske med kompletterande sandtäckning.

Kommunens växel är bemannad under kvällen och natten för eventuella frågor angående branden, tel: 0370-67 80 00.

Uppdatering lördag 17/9 11:15

Släckningsarbetet av branden på JRAB:s återvinningsanläggning i Vaggeryd har pågått under hela natten. Arbetet har varit omfattande och räddningstjänsten uppskattar att ungefär två tredjedelar av brandhärden är täckt med sand. Släckningsarbetet kommer fortsätta i oförminskad omfattning under dagen.

Det ryker fortfarande från området och kommer troligen att göra under ett par dagar till. Beroende på vindriktning och väderlek kommer rök att spridas i olika delar av centrala Vaggeryd.

Om du känner obehag av rök bör du gå inomhus och stänga fönster, dörrar och ventilation - under tiden röken är i ditt närområde. Ser du inte rök, eller på annat sätt känner lukt av rök, är det inga problem med att vistas utomhus, eller ha ventilationen igång.

Kommunens växel kommer att vara bemannad för frågor om branden under helgen.

Uppdatering lördag 17/9 05:45

Arbetet med att täcka branden med sand har fortsatt under natten. Vid kl. 03 gjorde en förändrad vindriktning att röklukt uppstod i östra delen av Vaggeryds tätort. Röklukten beräknas dröja sig kvar i delar av centrala Vaggeryd under tidiga morgonen framåt lunch, då den åter rör sig västerut över Torsbo. Ventilationen hålls under dessa timmar stängd på äldreboenden i Vaggeryd.

Släckningsarbetet kommer fortsätta på samma sätt under förmiddagen för att så fort som möjligt minska branden och rökspridningen.

Om du känner av rök bör du gå inomhus och stänga fönster, dörrar och ventilation.

Uppdatering fredag 16/9 20:15

Arbetet med att täcka branden med sand har pågått under eftermiddagen och kvällen. Släckningsarbetet kommer fortsätta på samma sätt under natten för att så fort som möjligt minska branden och rökspridningen.

Uppdatering fredag 16/9 16:45

Bekämpningen av branden fortgår och har fram tills nu fungerat bra.

Simhallen i Vaggeryd och Kulturskolan på Fenix har öppet som vanligt under eftermiddagen och kvällen.

Beslut om hur verksamheten inom skola och barnomsorg kommer bedrivas under måndagen den 19 september kommer att tas på eftermiddagen söndagen den 18 september, då läget kommer analyseras. Runt kl. 16 beräknar vi kunna informera vårdnadshavare och allmänhet.

Uppdatering fredag 16/9 15:15

Kommunens växel kommer att ha öppet dygnet runt under helgen om någon vill komma i kontakt med krisledningen, informationsansvarig eller har frågor.

Uppdatering fredag 16/9 14:45

Biblioteket på Fenix i Vaggeryd har idag stängt tidigare.

Vi vet i nuläget inte när kommunens återvinningscentral som ligger intill branden kommer att öppna. Den är stängd tills vidare.

Uppdatering fredag 16/9 11:20

Branden är under kontroll. Intensiteten har avtagit och Räddningstjänsten inleder nu tillsammans med JRAB arbetet med att bekämpa branden på lämpligast sätt med hänsyn till säkerhet och miljö.

Undvik att vistas i röken utomhus. Om du känner av rök bör du gå inomhus och stänga fönster, dörrar och ventilation.

Upplever man symtom från röken ska man ringa 1177. Om symtomen är mycket kraftiga och har kommit akut t ex kraftig andnöd ring 112.

Kommunens verksamheter forsätter som vanligt där det inte finns någon påverkan. Kommunen har god beredskap om verksamheter skulle påverkas.

Fenix Kultur och kunskapscentrum och Hjortsjöskolan F-9 förkortar skoldagen

Skoldagen för elever på Hjortsjöskolan F-9 och Fenix förkortas med anledning av rökutvecklingen vilket medför att skolorna ej kan ha ventilationen i bruk. För skolskjutselever går skjutsen kl. 12.45. För de elever som inte åker skolskjuts avslutas dagen efter lunch, dock senast kl. 12.45. Samtliga fritidshem har öppet enligt ordinarie tider och samtliga vårdnadshavare i grundskolan kontaktas.

Eventuella skador

Om du har fått skador på grund av branden/röken ska du hantera det med ditt egna försäkringsbolag.

Uppdatering fredag 16/9 08:00

Just nu är det mycket rök över Torsbo-området. Vi uppmanar allmänheten att stänga fönster, dörrar och ventilation. Ventilationen på Fenix och Växthuset stängs. Verksamheten kan pågå inomhus. Föräldrarna får gör en egen bedömning om hur läget är just där man bor.

Uppdatering fredag 16/9 06:00

Räddningstjänsten har läget under kontroll och branden har avtagit något. Bedömningen är fortfarande att röken inte kommer att gå ut över samhället utan norr om Vaggeryd. Allmänheten uppmanas fortsatt att hålla fönster, dörrar och ventilation stängda.

Uppdatering fredag 16/9 05:45

I samråd med räddningstjänsten så har vi beslutat att förskolor och skolor kommer att ha öppet som vanligt idag.

Uppdatering fredag 16/9 02:15

Räddningstjänsten har kontroll över branden och kommer att låta den brinna ut under kontrollerade former.

– Vi bedömer att det inte finns någon spridningsrisk och i nuläget kommer röken inte att gå ut över samhället. Märker man att det är rökigt ska man stänga fönster, dörrar och ventilation, säger Rasmus Frid på räddningstjänsten.

Uppdatering torsdag 15/9 22:00

Branden är nu under kontroll och under natten kommer räddningstjänsten att inrikta sig på begränsande släckningsarbete. Ungefär 40 brandmän är involverade i släckningsarbetet . Släckningsarbetet kommer att fortgå under fredagen och de kommande dagarna.

Återvinningscentralen kommer att vara stäng under fredag och lördag.

Har du fått brunt/svart vatten eller har andra problem med vattnet finns en brandpost i korsningen mellan Hjortsjövägen och Torsbovägen.

Uppdatering torsdag 15/9 19:00

Räddningstjänsten har satt ut begränsningslinjer och arbetar med att ta fram en plan för avsläckning. Flera resurser bevakar området runt om branden för att den inte ska sprida sig.

Uppdatering torsdag 15/9 16:00

En kraftig brand i sopor vid återvinningsanläggningen nordost om Vaggeryd med omfattande rökutveckling som följd. Röken går delvis in över Vaggeryds samhälle och räddningsledningen har beslutat om ett viktigt meddelande till allmänheten. Boende under röken uppmanas gå inomhus, stänga dörrar och fönster samt ventilation. Mer information kommer via Sveriges Radio P4. Branden är inte under kontroll och styrkor från stora delar av länet är larmade till platsen, omkring 50 brandmän totalt. Det finns inga uppgifter om skadade personer i samband med branden.

 

Informationen kommer att uppdateras fortlöpande.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2016-09-19

Sidansvarig:

Alija Bucuk

Kontakt

Växel: 0370-67 80 00
E-post:
info@vaggeryd.se
Adress:
Box 43, 568 21 Skillingaryd
Besök:
Kommunhuset Skillingehus, Bangårdsgatan 2, Skillingarydlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fler kontaktuppgifter

Org.nr: 212000 - 0522

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision