Huvudmeny

Huvudgren:

Omsorg och hjälp

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Avgifter inom socialnämndens verksamheter 2018

Här finns avgifter för boende och insatser inom socialnämndens verksamheter för 2018.

Avgifter inom hemtjänsten

Oavsett vem du väljer som utförare betalar du samma avgift till kommunen.

Omvårdnad och serviceavgift

320 kr/timme. Inkomstbaserat. Ingår i maxtaxan 2 044 kronor/månad

Matleverans

Matlåda: 60 kronor/låda

Leveransavgift: 150 kronor/månad

Hyra vård- och omsorgsboende

Betalas i enlighet med kontrakt, varierar mellan 2 721–6 839 kronor per månad beroende på lägenhetens storlek.

Måltidsabonnemang

Måltidsavgift för samtliga måltider är 3 900 kronor/månad

Omvårdnad- och serviceavgift

2044 kronor/månad. Inkomstbaserat. Ingår i maxtaxan 2044 kronor/månad.

Avgift dagverksamhet Asken

Dagverksamhet: 100 kr/dag, är inkomstbaserat och ingår i maxtaxan 2044 kronor/månad.

Lunch: 75 kronor/portion

Avgift korttidsvistelse och växelboende

Omvårdnadsavgift: 114 kr/dag, inkomstbaserat. Ingår i maxtaxan 2044 kronor/månad

Måltidsavgift: 130 kr/dag

Avgift för trygghetslarm

Avgift: 250 kronor/månad. Inkomstbaserat, ingår i maxtaxan 2044 kronor/månad.

Installation av trygghetslarm: 300kr
Avinstallation av trygghetslarm: 150kr.
Larmbesök vid larm som enda insats 320kr/timme (lägst en timme).

Larmbesök och månadsavgift ingår i maxtaxan, det gör dock inte avgiften för installation och avinstallation av trygghetslarm.

Avgift för hemsjukvård under tillfällig vistelse

Vaggeryds kommun debiterar din hemkommun 760 kr/timma. Minsta debitering är 30 minuter. Restid samt varje påbörjad halvtimma debiteras.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2018-08-22

Sidansvarig:

Ekrem Voca

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision