Huvudmeny

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Publicerad: 2018-04-13

Gatusopning, lilla sopmaskinen i Vaggeryds kommun

Gatusopningen av villagatorna startar vecka 17

Den maskinella gatusopningen av kommunala gator och vägar är väldigt beroende av vädret. Det går inte att sopa när det är för mycket snö och is, eller när det regnar för mycket.

På grund av den sena våren har tekniska kontoret först nu kunnat påbörja gatusopningen i centrala delarna av Skillingaryd och Vaggeryd, genomfartsleder, samt gång- och cykelbanor. På villagator påbörjas gatusopningen under vecka 17 och pågår fram till vecka 22. Körordningen i år är: Hagafors, Hok, Bondstorp, Vaggeryd, Byarum, Klevshult och Skillingaryd.

För att underlätta den maskinella gatusopningen ombeds fastighetsägare att hålla gångbanan ren närmast den egna fastigheten. Sopa ut sand från fastighetskant och trottoar så tar kommunen upp sanden i samband med vårens gatusopning.

Klipp häcken!

Du som har en häck eller träd som skymmer sikten vid gatukorsning eller utfart ska beskära eller ta bort detta! Dels behöver maskiner som sköter gatorna komma fram och dels vill vi förhindra att en olycka händer!

Frågor

Har du frågor eller synpunkter kring detta är du välkommen att kontakta tekniska kontoret, tfn: 0370-67 81 12, eller via e-post: tekniska@vaggeryd.se.

Frågor och svar gatusopning

Vilket ansvar har Vaggeryds kommun?
Tekniska kontoret ansvarar för kommunens gator, vägar, torg samt gång- och cykelvägar. Varje fastighetsägare är ansvarig för att städa och hålla rent på sin egna mark och gångbana.

Hur bestäms körordningen?
Tekniska kontoret som sköter detta arbete brukar ta de olika tätorterna i olika ordning från år till år. På så vis kommer ingen ort sist varje år.

Under vilka veckor är gatusopningen?
Den kommunala gatusopningen i Vaggeryds kommun startar i slutet av mars eller i mitten av april. Det finns flera anledningar till att tekniska kontoret inte maskinsopar tidigare. I första hand beror det på väderleken. Snö och frosthalka förekommer även under marsmånad vilket medför att man inte kan börja tidigare.

Hur ofta städas gator och vägar?
Tekniska kontoret har inte resurser att maskinsopa alla kommunens gator, vägar, torg samt gång- och cykelvägar mer än en gång per år. Vissa områden och sträckor sopas vid behov. Det beror bland annat på att gatu- och parkenheten inte har samma bemanning året runt utan säsongsarbetare och sommararbetare arbetar under en del av året. Gatu- och parkenheten har andra arbetsuppgifter som också måste göras under våren, till exempel lagningar av kantsten, gallring av skog, justering av vägmärken och skyltar, vårplanteringar m.m.

Varför dammar det?
Anledningen till att det dammar är för att gruset bryts ned. För att minimera spridningen av dammet använder vi oss av lagom mängd vatten. Har man för mycket vatten blir gruset för blött och går inte att sopa upp. Tyvärr går det inte att undvika att det dammar vid gatusopningen.

Varför kör vi inte när det regnar?
Anledningen till att vi inte kör när det regnar är för att gruset blir för blött och inte går att sopa upp med maskinen. Följden blir att vi fyller tanken med vatten istället för grus.

Vart tar allt uppsopat grus vägen?
Sanden och gruset som sopas upp återanvänds. Skräp tas om hand som annat skräp där till exempel glas återvinns och brännbart bränns.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2018-04-13

Sidansvarig:

Alija Bucuk

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision