Huvudmeny

Huvudgren:

Uppleva och göra

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Publicerad: 2016-11-15

Dags att söka föreningsbidrag 2016

Det är dags att lämna in ansökningar till årets föreningsbidrag. Senaste ansökningsdag är fredagen 23 september.

Högkonjunkturen håller i sig för kultur och fritidssektorn!

Det är nu sjätte året i rad som kommunfullmäktige beslutet om ökade resurser till kultur- och fritidsverksamheten. 2016 har verksamheten tillförts 375 00 kr i nya friska pengar.

Resurser som kommer att användas till fritidsgårdsverksamhet i Skillingaryd för nya lokaler vid torget, kommunala badplatser för att höja kvalitén på baden och slutligen ökat bidrag till driften av Movalla IP. Vi skall naturligtvis vara mycket tacksamma för att politiken har förståelse för och ser betydelsen av kultur- och fritidsfrågorna.

Detta som en del i arbetet att utveckla och göra kommunen än mer attraktiv. I detta sammanhang spelar alla föreningar en mycket betydelsefull roll.

Vad gäller den totala budgeten för olika slag av föreningsbidrag uppgår den i grunden till oförändrade 1 875 000 kronor vilket kommer att fördelas bland de föreningar som söker bidrag. Utöver detta har nämnden tillförts 100 000 kr i ett s.k. integrationsbidrag. Ett bidrag som alla föreningar kan ta del av när föreningen ordnar någon form av integrationsverksamhet. Bidraget avser kostnader för lokalhyror. Mer om detta under rubriken Integrationsbidrag nedan.

Ytterligare en nyhet är möjligheten att söka bidrag till är olika jämställdhet/likabehandlings projektprojekt. Läs mer om detta under rubriken Jämställdhet/Likabehandlingsbidrag.

Till ansökan ska följande blanketter bifogas

  1. Föreningsblankett
  2. Verksamhetsberättelse
  3. Ekonomisk redovisning
  4. Revisionsberättelse
  5. Samt aktuella ansökningshandlingar med bilagor

Till ansökan för föreningsägda lokaler och anläggningar bifogas

  1. Redovisning av kostnader och intäkter för föreningsägda lokaler och anläggningar

Ansökningsblanketter finns under Självservice, e-tjänster och e-blanketter.

Utbetalning av bidrag
Efterhand som ansökningshandlingarna kommer in kommer vi att gå igenom ansökningarna och kontrollera att alla blanketter finns med.

När ansökningstiden gått ut påbörjar vi sammanställning och räknar fram föreningens bidrag. Senast under oktober månad kommer bidragen att betalas ut till de föreningar som lämnat in kompletta ansökningar där alla blanketter finns med.

De föreningar som inte lämnat ansökan i tid eller där ansökningshandlingar saknas får vänta på bidraget till december månad.

Vid frågor kontakta kultur- och fritidsförvaltningen, telefon 0370-67 84 59

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast granskad:

2016-11-15

Sidansvarig:

Simon Hjälmarö

Kontakt

Växel: 0370-67 80 00
E-post:
info@vaggeryd.se
Adress:
Box 43, 568 21 Skillingaryd
Besök:
Kommunhuset Skillingehus, Bangårdsgatan 2, Skillingarydlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Org.nr: 212000 - 0522

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision