Huvudmeny

Huvudgren:

Uppleva och göra

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Publicerad: 2017-08-30

Dags att söka föreningsbidrag 2017

Nu är det dags att lämna in föreningsbidrags ansökningarna. I år går att direkt söka genom e-legitimation genom "Mina sidor".  Senaste ansökningsdag är fredagen 8 september.

Högkonjunkturen håller i sig för kultur och fritidssektorn även 2017!

Det är nu sjunde året i rad som kommunfullmäktige beslutet om ökade resurser till kultur- och fritidsverksamheten. 2017 har verksamheten tillförts 680 tkr i nya friska pengar. Resurser som kommer att användas till olika verksamheter inom kultur– och fritidsområdet. Vi vet redan nu att inför år 2018 står kommunen inför situationen att behöva sänka sina kostnader med ca 20 miljoner kronor.

För kultur/fritidsverksamheten innebär det att budgeten skall minskas med 568 tkr. I dagsläget ser det ut som att föreningsverksamheten inte kommer att drabbas av några nedskärningar 2018. Detta skall ses mot bakgrund av politikens förståelse för den stora betydelsen som föreningsverksamheten har i vår kommun.
Vad gäller den totala budgeten för olika slag av föreningsbidrag uppgår den till oförändrade 1 875 000 kronor vilket kommer att fördelas bland de föreningar som söker bidrag.

Utöver detta har nämnden pengar till integrationsarbete. Ett stöd som alla föreningar kan ta del av när det ordnas någon form av integrationsverksamhet. Mer om detta under rubriken Integrationsbidrag nedan.

Ytterligare ett bidrag att söka är till olika jämställdhet/likabehandlings projektprojekt. Läs mer om detta under rubriken Jämställdhet/Likabehandlingsbidrag.

Till ansökan ska följande information kompletteras

  1. Allmän information om föreningen
  2. Verksamhetsberättelse
  3. Ekonomisk redovisning
  4. Revisionsberättelse
  5. Samt aktuella ansökningshandlingar med bilagor
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2017-08-30

Sidansvarig:

Alija Bucuk

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision