Huvudmeny

Huvudgren:

Utbildning och barnomsorg

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Publicerad: 2017-04-10

Föräldraråd

Föräldrarådet i rektorsområde 1 träffades den 14 mars.

Här kan du läsa anteckningar från mötet. Nästa möte är tisdagen den 17 oktober kl. 18:30 på Östra skolan i Vaggeryd.

Närvarande: Johan Almfors, Malin Apelqvist, Samuel Sjö, Karl-Gunnar Johansson, Madeleine Hulander, Petra Sönnichsen Morris, Maria Hasselström

 1. Mötet öppnades och vi presenterade oss för varandra och konstaterade att alla tre skolor var representerade.
 2. Bibliotekarie Susanne Westroth berättade om sitt arbete på våra skolor. Bland annat om de nya ”läshörnorna” som inretts på småskolorna, och hur samarbetet fungerar mellan bibliotekarie och lärare. Susanne berättade också om vikten av att vi föräldrar uppmuntrar till läsning genom att själva visa på att vi läser.
 3. Till ordförande valdes Samuel Sjö.
 4. Till sekreterare valdes Petra Sönnichsen Morris.
 5. Dagordningen godkändes.
 6. Rektorn informerade om ombyggnationen av Bondstorps skola. Malin och Johan berättade om hur väl det fungerar för barnen i Bondstorp att gå i skolan i Missionshuset och Ekbacken. Renoveringen beräknas vara färdig fram i oktober, men kanske är det bäst att räkna med att renovering kommer pågå terminen ut.
  Rektorn informerade även om skolornas årskursindelningar som från HT 17 kommer återgå till det gamla systemet; där F-3 är lågstadium, 4-6 mellanstadium och 7-9 högstadium. För lärare och rektorer blir det en naturlig återgång som passar nuvarande styrdokument bättre. De två klass 3 (nuvarande klass 2) från Götafors samt det som kommer bli klass 3 från Östra skolan kommer dela lokaler i gamla biblioteket, Hjortsjöskolans källare, där det kommer stängas av upp till högstadiet. Det är i dagsläget svårt att veta exakt hur organisationen kommer se ut i framtiden framförallt med lokaler, då barngrupperna blir större och större, men det arbetas för en långsiktig lösning.
 7. Delgivning från respektive föräldraråd. Ingen av skolorna har haft möte under vintern. Vi enades om att vi behöver bli bättre på det för att föräldrarådet ska fungera så bra som möjligt.
 8. Övriga frågor. Några frågor kring det årliga skoldiskot på Götafors skola togs upp.
 9. Mötet avslutades.
 10. Nästkommande möte blir den 17 oktober kl. 18:30 på Östra skolan.
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2017-04-10

Sidansvarig:

Marinette Hjelm

Kontakt

Växel: 0370-67 80 00
E-post:
info@vaggeryd.se
Adress:
Box 43, 568 21 Skillingaryd
Besök:
Kommunhuset Skillingehus, Bangårdsgatan 2, Skillingarydlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fler kontaktuppgifter

Org.nr: 212000 - 0522

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision